Kendi Dışkısını Konserve Kutularında Satışa Çıkaran Ressam

Sanata ironik yaklaşımlarıyla bilinen Ressam Piero Manzoni 1961 yılında kendi dışkısını "Sanatçının Boku" adıyla doksan tane konserve kutusuna koyup sergilemiştir. Ressam Manzoni bu çalışmayla sanat piyasasını ve dönemin tüketim kültürünü eleştirir.
Kendi Dışkısını Konserve Kutularında Satışa Çıkaran Ressam

doksan adet kavanoz dolusu dışkısından oluşan bir dizi eseri iyi paraya satıldılar; tate gallery, 2002 yılında bu kavanozlardan biri için 61.000$ ödemişti.

john zerzan'a göre piero manzoni'nin bokunu bir sanat galerisine satması bizzat, tarım insanının yapay bir şekilde oluşturduğu sanatın sonunun ilanıdır.


bokunu altın fiyatına sattırmış sanatçı.

haber

artist's shit ve artist's breath şeklinde kendini ifade etmesinin yanısıra, artist's autograph* ile de canlı insanların vücuduna imza atarak onların bile sanat malzemesi haline getirilebileneceğini savunan şahsiyettir. marcel duchamp'nın üstündeki etkisi barizdir.