Kendini İkili Cinsiyet Sisteminin İçinde Hissetmeyen Non-Binary Tam Olarak Nedir?

Kendisini kadın ve erkekten oluşan ikili cinsiyet sistemine (binary) ait hissetmeyenlerin oluşturduğu yeni cinsiyet Non-binary hakkında merak edilenler.
Kendini İkili Cinsiyet Sisteminin İçinde Hissetmeyen Non-Binary Tam Olarak Nedir?

herkes ve hiçkimse. non-binary, ikili (binary) toplumsal cinsiyet sistemine dahil olmayan anlamında kullanılıyor.

yani bu kimliği benimseyenler ikili cinsiyet sistemini reddetmiyor, kabul ediyor bir anlamda. non-binary kimliğin kabulü, kadın ve erkek kimliklerinin toplumsal tariflerinin onayını gerektirir. oysa kimse mutlak kadın ya da mutlak erkek özelliklerine sahip değildir. 


örneğin; 'kadınsı' giyinmeyen, süslenmeyen ya da fiziksel özellikleri çok 'kadınsı' sayılmayan kadınlar olduğu gibi, toplumsal normlara göre çok kadınsı görünen ama yine aynı normlara göre çok erkeksi davranan kadınlar da vardır. ve elbette bunun çeşitlemeleri bol. insanların kişilikleri birbirinden farklıdır çünkü.

malumunuz bazı dil ailelerinde insanlardan üçüncü tekil şahısta cinsiyetlerine göre he/she gibi farklı zamirlerle söz edilir. işte non-binary'ler, kendilerinden çoğul üçüncü şahıs olan "they" ile söz edilmesini istiyorlar; çünkü kuzey avrupa dillerinde çoğulda cinsiyet ayrımı yok.

"+90" YouTube kanalının bu konuda hazırladığı güzel bir video var


"lgbti+ (lezbiyen, gay, biseksüel ve transgender ve interseks) şemsiyesi altında olan non-binary kavramı, türkçe tabiriyle "ikili cinsiyet sisteminin dışında" olmak, kendini ikili cinsiyet rejimi dışında tanımlayan, kadın-erkek ikililiği dışında kategorilendirilen kimlikler için kullanılıyor. dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu, non-binary kimlikleri yasal bir cinsiyet olarak henüz tanımıyor.

non-binary bireyler interseks değiller. genelde ne feminen ne de maskülen cinsiyet rollerini benimsiyorlar. fiziksel görünüşleri ile resmi olarak kayıtlı cinsiyetleri arasında fark olsa da cinsiyet uyum ameliyatlarına "binary", yani kendisini ikili cinsiyet sistemine yakın gören transgender bireyler kadar sık başvurmuyorlar. ancak ameliyat olmak isteyenler bu resmi bir prosedür olduğu için vatandaşlıkla bağlı oldukları ülkelerin kanunlarına tabiler.


gözde, kendisini non-binary olarak tanımlayan bir birey. kadınlığın ya da erkekliğin en başından var olan şeyler olduğuna inanmadığını söyleyen gözde, çok yakın bir geçmişte göğüs düzleştirme ameliyatı geçirdi. kendisi, "insan ırkında, kadınlık ya da erkekliği birer organa kısıtlayarak tanımlamayı, insanlığın çeşitliliğine ihanet etmek" olarak yorumluyor.

girdiği operasyondan önce başlayıp, operasyon sonrasında da devam eden diyalogda gözde ile non-binary olmayı, toplumun lgbti+ kişilere olan bakış açısını, yaşadıkları zorlukları ve sorunları aşağıdaki video linkinde konuşuluyor."