Kibar Feyzo Filminde Maho Ağa Neden "Şurada 141-142 Başsınız" Diyor?

Maho Ağa'nın repliğinde neden rastgele bir sayı değil de 141 ve 142 gibi alışılmadık sayılar olduğunu düşünmüş müydünüz?
Kibar Feyzo Filminde Maho Ağa Neden "Şurada 141-142 Başsınız" Diyor?

kibar feyzo filminde maho ağa’nın "ula şurda 141-142 başsınız, hepinizi ben besliyorum" repliği türk ceza kanunu'nun (o dönemin) 141 ve 142. maddelerine bir göndermedir.

madde 141/1. fıkra: sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde müesses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan herhangi birini devirmeye matuf cemiyetleri her ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya tevessül edenler veya kuranlar veya bunların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare edenler veya bu hususta yol gösterenler sekiz yıldan on beş yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar. bu kabil cemiyetlerin birkaçını veya hepsini sevk ve idare edenler hakkında ölüm cezası hükmolunur.

madde 142/1. fıkra: sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde müesses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan herhangi birini devirmek veya devlet siyasi ve hukuki nizamlarını topyekun yok etmek için her ne suretle olursa olsun propaganda yapan kimse beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.

Türk Sinemasında Kibar Feyzo'nun Yapabildiklerini Neden Çok Az Film Yapabilir?