Kültürel Açıdan Birbirine Benzeyen İnsanların Yaptıkları Evlilik: Monogrami

Sosyo-ekonomik durum, sınıf, etkin köken, din gibi özellikleri benzerlik gösteren kişilerin birbiriyle evlenmesi olayına monogrami deniyor. Biraz daha açalım bu mevzuyu.
Kültürel Açıdan Birbirine Benzeyen İnsanların Yaptıkları Evlilik: Monogrami

homogami, kültürel olarak birbirine benzer bireylerin yaptıkları evliliklere verilen addır. evrimsel açıdan incelendiğinde, sınıflandırılmış çiftleşmeye örnek olarak gösterilebilir. seksüel seleksiyonun yöntemlerinden biri olarak da değerlendirilebilir. homogami olan birliktelikler gerçekleştirilirken sosyo-ekonomik durum, sınıf, cinsiyet, etkin köken, din ve yaş gibi kriterler göz önünde bulundurulur.

insanlar eş ararlarken sıcaklık, sadakat, çekicilik, canlılık, ekonomik durum gibi kriterleri değerlendirerek karar verirler. etnik köken canlılık ve çekicilikle, sosyo-ekonomik durum ise es adayının sahip olduğu kaynaklarla doğrudan bağlantılıdır. aynı dini inanca sahip insanların birbirlerine daha yakın davrandıkları ve güvendikleri de düşünüldüğünde dini inanç da eş arayışında önemli bir yer tutar.

homogami, endogaminin daha geniş içeriğe sahip çıkan bir öncülüdür ancak endogami gibi sert kuralları yoktur. ayni dinin farklı mezheplerinden olan kimselerin yaptığı evlilikler de homogami içerisinde değerlendirilebilir ancak endogamide küçük farklılıklar bile eş adayının reddedilmesi için geçerli bir sebeptir.

birçok insan dünya görüşleri, olaylara bakış açıları ve yasam tecrübeleri ayni olduğu için kendi etnik kökeniyle, kültürüyle ve dini inancıyla ayni insanlarla evlenmeyi tercih etmektedir. zevkleri, yaşamdan beklentileri ve yaşam tarzları ayni olduğu için eş seçiminde kendilerine yakın esleri seçmeleri doğal olarak görünmektedir.

homogominin sık görülmesinin bir diğer nedeni de belirli etnik ve kültürel gruplara ait insanların aynı yerlerde (mahalle, şehir) yaşaması, birbirleriyle iletişim içerisinde olmaları ve böylece yakınlaşabilecekleri ve evliliğe yönelecek bir ilişkiye başlayabilecekleri ortamı geliştirecek fırsatı bulmalarıdır.

https://en.wikipedia.org/wiki/homogamy_(sociology)