Kuyruklu Yıldız, Asteroid, Meteor ve Göktaşının Birbirinden Farkları Nedir?

Kuyruklu yıldızı hariç tutarsak diğerleri birbirine epey karıştırılan kavramlar. Gelin, bu karışıklığa bir son verelim ve bu konuyu sonsuza dek kapatalım.

kuyruklu yıldız

asteroidlerin aksine donmuş su buzundan oluşan kirli bir görünüme sahiptir. ortalarında sürekli katı olan bir buz katmanı bulunur. bu katman kuyruklu yıldızların çekirdeğidir. asteroidlerin aksine güneşin etrafında çok uzun yörüngeler çizerler. yörünge konumları güneşe yaklaştıkça su buzu erimeye başlar ve arkalarında kuru buz, su karışımı bir şerit bırakırlar. bu da kuyruğunu oluşturan şeydir. ayrıca ısınmadan kaynaklı, kuyruklu yıldızın etrafını saran gaz ve toz bulutu da oluşur. buna koma denir ve kuyruklu yıldızlar bu yüzden bulanık görünürler.

asteroid

bunlar kuyruklu yıldızların aksine su buzundan oluşmazlar, daha çok kayalık bir yapıya sahiptirler. güneş sisteminin oluşumundan kalmış kırıntılardır ve neredeyse hepsi mars ve jüpiter arasında sıkışmıştır. buraya asteroid kuşağı denmekte olup, belli bir yörüngeyi izlerler. kuşağın içinde kalan kısımlar iç güneş sisteminin, dışında kalan kısımlar ise dış güneş sisteminin sınırıdır. türlerine göre metalik, kayalık ve silika olarak 3 gruba ayrılırlar. yaklaşık 700.000 asteroid bulunmaktadır ve dünya'ya çarpma olasılıkları jüpiter'in kütle çekimi nedeniyle düşüktür.

meteor

atmosfere girmeyi başarmış asteroid veya kuyruklu yıldızlara meteor denir.

göktaşı (meteorit)

yeryüzüne ulaşmayı başarmış gök cisimlerine göktaşı, orijinal adıyla meteorit denir.

yani aslında meteor ve göktaşları farklı cisimler olmayıp, kuyruklu yıldız ve asteroidlerin dünya'ya girdikten sonraki akıbetlerine göre aldıkları yeni isimlerdir.