Mete Han'ın Bizzat Kendi İcadı Olan Savaş Aleti: Islıklı Ok

MÖ 209 - MÖ 174 yılları arasında Büyük Hun İmparatorluğu hükümdarı olarak hüküm süren Türk hükümdar Mete Han'ın icat ettiği ıslıklı ok (çavış oku) hakkında bilgiler.
Mete Han'ın Bizzat Kendi İcadı Olan Savaş Aleti: Islıklı Ok

türk hükümdâr mete han'ın bizzat kendi icadı olan savaş aletidir ıslıklı ok. ucuna açılan delikler, temren mili, yün iplik vs. sayesinde fırlatıldıktan sonra ıslık sesi çıkardığı söylenir. çavuş oku tabiri de kullanılır ki bunun sebebi bir dönem sadece rütbeli askerlerin kullandığı bir ok olmasıdır.


vilhelm thomsen'ın orhon yazıtları ile ilgili bildirisinde de adı geçer bu okların. türkler ve moğollar dışında hiçbir milletin bilmediği bir savaş aletidir. 1986 tarihli türk kültürü araştırmaları'ndan:

mete han, bir gün emrindeki askerlerin gözü önünde en sevdiği atına bu oku yöneltir ve yaydan bırakır. kimi asker aynısını yaparken kimisi tereddüt eder. bunun üzerine mete, itaat etmeyen askerlerini idam eder.


başka bir gün bu sefer babasının en sevdiği atına bu oku fırlatır. bu sefer tüm askerleri ona uyar ve atı vururlar.

üçüncü seferde ise mete han, kendisini çinli karısının dolduruşlarına gelip de öldürmek isteyen babası ile avda iken oku babasına yöneltir ve bırakır. bunun üzerine bütün askerleri de aynı şeyi yapar ve mete, hükümdâr olur.


daha sonraki savaşlarında bu ıslıklı oku her zaman kullanacaktır türkler. hem öldürme hem de hedef bildirme konusunda muazzam işlev görür. zaten düşmanlar ve düşman atları da bu ıslık sesini duyunca afallar.

savaş meydanında hücum ederken hayatınızda ilk defa tepenizde binlerce ıslık çalan ok ve bu okların çıkardığı müthiş sesi düşünün. atlar, binicilerini üzerlerinden atıp kaçıyorlarmış.


türk dünyası araştırmaları vakfı'nın yayımladığı uygur devletleri ve tarihi adlı bir makalede de çinlilerin bu oku gökte uçan korkunç canavar kuşlara benzettikleri ve gece baskınlarında bu sesi işittiklerinde hemen savaş pozisyonuna geçtikleri lâkin kimsenin gelip gitmediği, türklerin bu şekilde psikolojik olarak çinlileri inanılmaz şekilde yıprattıkları söylenir.

müthiş...