Migros Yılın İkinci Çeyreğinde Neden 154 Milyon Lira Zarar Açıkladı?

Migros, 2020'nin ikinci çeyreğinde 154 milyon 405 bin lira zarar açıkladı. Pek çok kişinin şaşırdığı bu zararın sebebi nedir?
Migros Yılın İkinci Çeyreğinde Neden 154 Milyon Lira Zarar Açıkladı?

bir şirket yıl içinde daha fazla "yatırım" yaptığı için zarar etmez, yapılan yıllık yatırımlar capex'tir, kar/zarara takip eden yıllarda sadece amortisman gideri olarak dolaylı yoldan etki eder. (gelen parayla yatırım yapmışlar diyerek karı/zararı değil nakit akışı açıklarsınız.)

şirket, brüt karını artırmış (brüt kar = satış adedi * adet başına kar) ancak satış giderleri özellikle personel giderlerinin %30 artması nedeniyle ciddi anlamda artmış ve bu brüt kar artışını sıfırlamıştır, asıl odaklanılması gereken yer burası, personel giderlerindeki artış "yeni yılda yapılan maaş zammı + online kanal dahil yeni işe alınan personellerin maliyeti"ni içeriyor. bu noktada pandemi döneminde artan talebe bağlı olarak planlanandan daha fazla fiziki mağaza açılması ve online kanal büyümesinin etkisini görüyoruz. online kanal ne kadar güç kazansa da bu dönemde avm içerisindeki migros'lar zayıflamıştır.

özetle; büyüyen hacme rağmen geçen yılla aynı faaliyet karını yapıp, finansal giderlerini de sabit tutarak aynı zarar rakamını açıkladılar. fakat diğer tarafta önemli bir kredi rakamını kapatarak, eskisine göre daha sağlıklı bir bilanço açıkladılar.

migros'un hasılat, brüt kar, faaliyet karı ve ebitda gibi kalemlerinin performansı geçmiş yıllara göre oldukça iyi. niye bu şirket zarar ediyor diyorsanız, gelir tablosunda finansman giderlerine bakacaksınız. şirket 2. çeyrekte nette 334 milyon tl finansman gideri (finansman gelirini düştüm), 1. yarı yılda ise kümülatif olarak 716 milyon tl finansman gideri açıklamış. bu yüksek giderler, şirketin karını yemiş bitirmiş.

gelir tablosundaki durumu yukarıda özetledim. şirketin bu kadar yüksek finansman gideri varsa bilançoda pasif yapısına bakalım. şirketin kısa vadeli banka borçları 1,3 milyar tl iken, uzun vadeli banka borçları 2,7 milyar tl olarak gözüküyor. şirketin kısa vadeli borçlanmaları tl iken, uzun vadeli borçlanmalarının euro cinsinden. doğal olarak tl, euro karşısında değer kaybettikçe şirketin finansman giderleri de artmış oluyor.

sorunun kaynağı geçmişte şirketin büyük hissedarının (bc partners) nakit akışını düzeltmek için migros’a kredi kullandırarak migros’a temettü ödettirmesiydi. şirketin 2009 yılındaki temettü verimi %50 idi, haliyle kasasında bankasında ne varsa 2009 yılı parasıyla 2,5 milyar tl (1,3 milyar eur) temettü ödemeye gücü yetmeyen migros, temettü ödemesi için döviz cinsli kredi kullanmış, sonraki yıllarda ise bu kredisini yapılandırmıştı.

işin özü; bu borçluluk yapısıyla şirketin tl’nin değer kaybettiği dönemlerde net dönem karının negatif çıkması sürpriz değil. bu tür şirketlerin performansını ölçmek için net dönem karından ziyade ebitda gelişimine, ciro artış hızına bakmak daha rasyonel duruyor.