Modern Beyaz İnsanı Tanımlamak İçin Neden Caucasian Tabiri Kullanılıyor?

Batı bilimi; batılı, beyaz ve modern insanı 'Caucasian' şeklinde tanımlıyor. Türkçeye 'Kafkas' olarak çevriliyor bu kelime ancak pek de doğru sayılmaz. Peki nedir Caucasian?
Modern Beyaz İnsanı Tanımlamak İçin Neden Caucasian Tabiri Kullanılıyor?

batı biliminin batılı, beyaz ve modern insanı tamınlama biçimidir caucasian.

öz itibarıyla kafkas, çerkez veya karadenizli halklar ile alakası yoktur. tek ve yegane amacı batılı üstün beyaz adamı tanımlamaktır.

çıkış noktası kurgan hipotezi'dir. bu hipotezin temel amacı, hint - avrupa etnik grubuna dahil avrupalı beyaz adamın kökenini, kafkasya, hazar denizi kuzey ve doğusu, kazakistan, özbekistan bölgesinde ortaya çıkmış tarih öncesi kurganlar vasıtasıyla (mezar, gömüt, tümülüs) ispatlamaktır. dolayısıyla temel olarak kafkasya, hazar denizinin kuzey ve doğusu, kazakistan, özbekistan, altay ve orta asya bölgesinde yer alan kurgan - mezarlar, avrupalı beyaz adama aittir. beyaz adam, bu kurganlarda ortaya koyduğu medeniyet sonucunda gelişmiş ve dünyaya yayılmıştır. bu bölgeden çıkan bir kol kuzey avrupa'ya ve iskandinav yarımadasına, bir kol güneyden don ve volga ırmakları arasına, diğer kol daha avrupa içlerine, bir kol anadolu'ya, diğer bir kol hindistan'a gitmiştir.

sözün özü, caucasian ifadesi, etnik olarak avrupalı beyaz adamı tanımlamakta ve kurganlar yoluyla avrupalı beyaz adam muazzam bir kültür ortaya koyarak dünyaya yayılmaktadır.

işin garibi kurgan kelimesi etimolojik olarak türkçedir. mezar ya da korugan = kale, şehir anlamındadır. kelime aynı şekilde rusçaya geçerek avrupalılaşmıştır. bir diğer garip olan nokta kelime türkçedir ancak o bölgede bulunan hiçbir kurgan türk değildir. ya saka, iskit ya sogd ya da slavdır. (batılı beyaz adam saka ya da iskitleri veya sogdları, khotanlıları, tokharları türk kabul etmez. proto türkçe konuşsalar da dilleri onlara göre türk etkisinde kalmıştır. hatta ve hatta kazaklar da sonradan türkleşmiş bir hint avrupa ulusudur.)

ne garip ki kurganların çoğunda türkçe yazıtlar vardır. mesela m.ö. 5. yüzyıla tarihlenen ve ünlü "altın adam"ın bulunduğu ıssyk kurgan 'ında (esik kurgan, ışık kurgan) şu ifadeler yer almaktadır:

aga, sana ocuq! bez, cök! boqun icrä(r) azuq!
[aga, bu ocak senindir. yabancıya diz çöktür. azığın, yemeğin bol olsun!]

şimdi ortada milattan önce 5. yüzyılda proto göktürk rünleriyle oluşturulmuş türkçe bir yazıt var. bakın milattan önce diyorum ki batı medeniyetinin temelini teşkil eden ilk yazıtları yunan alfabesi olarak ele alırsak ve yunan alfabesinin bilimsel olarak mö 8. yüzyıla geri götürmemiz mümkünken, gerek alfabenin modernliği, gerek dilin gelişmişliği ve gerekse de başka bilimsel bir öncül olmaması nedeniyle ıssyk kurgan'ında bulunmuş yazıtları da en az bu kadar geriye götürmemiz mümkün. batı medeniyetinin diğer bir kolunu oluşturan kuzey rünik alfabe ve ilk örneği olan futhark ise maalesef sadece m.s. 7. yüzyıla kadar geri götürülebiliyor. dolayısıyla türk alfabesinin erken bir örneği (en erken demiyorum) ile anglo sakson ve germenik kuzey kültürleri arasında yazıya geçme açısından 1200 yıllık (belki daha fazla) bir fark var. (orhun yazıtlarını ise ms 6. ve 7. yüzyıl olarak tarihlendiriyoruz)

şu dipnotu da eklemek isterim ki evet! ıssyk kurganı, kurganda bulunanlar, kurganı yapan iskitler, ya da sakalar, ya da benzer bir kavim olan kuşanlar, türkçe konuşan tokharlar, khotanlılar vs batılılar tarafından tahmin edebileceğiniz gibi türk değil, avrupalıların ataları olan proto hint avrupalı kabul ediliyor.

bunları neden anlattım?

çünkü modern dünyada üstün ırk - aryan batılı beyaz adama göre medeniyete ait bir şeyin avrupalı olmama ihtimali yok! hele hele türk olma ihtimali hiç yok! bu nedenle avrupalı, kendi tarihini oluştururken hindistan ile avrupa arasında kalan kocaman türk coğrafyasına çöreklenmiş. tarihi değiştirmiş, tahrif etmiş ve yeniden yazmış. büyük bir kısmını pers yapmış, kalan kısmını hintli yapmış, var olan her kavmi kendi tarihine mal etmiş. türkleri islamla bir tutarak o bölgeyi 10. yüzyıldan itibaren türkleştiren ve islamlaştıran unsur diyerek orta asya - türk bağını bilimsel olarak koparmış. kalanı da mongoloid diyerek moğollara itelemiş. (ki etnik olarak moğol unsuru da oldukça tartışmalı bir konu)

sonuç olarak üstün ırk avrupalı beyaz adam, kökenini (ne hikmetse kendinden 1200 yıl önce) yazıyı kullanan, madenlerle inanılmaz işler yapan, dili gelişmiş, kurganların olduğu coğrafyaya mal etmiş ve kendine caucasian demiş. olayın özü budur.

rica ederim kimse çıkıp da bana 1950'lerde ortaya çıkan "kurgan hipotezi" bugün artık geçerliliğini yitirdi demesin!

Japon, Çinli ve Koreliler Neden Diğer Irklardan Daha "Şirin" Görünürler?