Modern Hapis Sistemini Öneren ve Eşcinsel Evliliğe Karşı Olmayan Hristiyan Mezhebi: Quakers

Quakers nedir? Quacks nedir? Religious Society of Friends veya Quakers (Dostların Dînî Derneği), İngiltere'nin kuzeybatısında ortaya çıkan kendine has bir inanç biçimi. İnceliyoruz.
Modern Hapis Sistemini Öneren ve Eşcinsel Evliliğe Karşı Olmayan Hristiyan Mezhebi: Quakers

nedir, ne değildir?

1650'lerde george fox tarafından kurulan hristiyan mezhebi. quakerlar ayinleri, dini törenleri, resmi yönetimi reddetmeleri yüzünden kilisenin sosyal reformunda etkin oldular.

hristiyanlığın kendi başına ayrı bir mezhebidir

protestanlığın bir tarikatı falan değildir. quakerlığın özünde her türlü şiddete karşı olmak ve bireysel irade yoluyla etik değerlerin öne çıkması yatar. en çok pennsylvania'da bulunurlar. swarthmore college, haverford college ve bryn mawr college gibi üniversiteler quaker asıllı okullardırlar. küçük liberal arts college şekil ve şemalini taşırlar.

George Fox

ticaret boyutu

bu mezhebe katılmış ilk dönem quaker'larından ticaret ile uğraşanları veya esnaf olanları, müşterilerin kendileri ile pazarlık yapmasını engelleyerek satmak istedikleri ürünü satabilecekleri en düşük fiyata satmaya başlamışlardır. bunun yegane sebebi kar amaçlı olarak çok para istemeyi bir çeşit yalan söylemek/aldatmak olarak görmeleridir. fakat neticede satılan malların diğer dükkanlara nazaran daha ucuza verilmesinden ötürü bütün müşteri kitlesi onların dükkanlarından alışveriş yapmaya başlamış ve sonuçta ilk dönem quaker'ların büyük bir bölümü hatırı sayılır bir zenginliğe sahip olmuştur...

philadelphia'nın city of brotherly love olmasında en çok emeği geçen gruptur

halen en kalabalık nüfus pensilvanya'da bulunur, birçok quaker tandanslı kurumun da merkezi philadelphia'dadır. bir kısım insana göre hristiyanlığın bir kolu olmaktan ziyade ayrı bir inanç biçimidir. quaker değerlerini benimsediğiniz zaman quaker olursunuz. bu değerleri öğrettikleri okulları meşhurdur. ayrıca abd'de sosyal adalet üzerine ciddi fikirleri ve adımları olan bir gruptur, çünkü değerleri bunu gerektirir.

New York'taki bir quaker toplantısından bir kare.

modern hapsi önermişlerdir

modern anlamda hapis cezasını önerip bizi alnımıza işaret konmasından, derimizin yüzülmesinden, gözlerimizin dağlanmasından ya da topluluk önünde küçük düşürücü her türlü fiziksel işkenceden kurtaran hristiyan grupmuş.

"modernitenin ilk günlerinde avrupa’da quaker’lar ya da dostlar derneği (society of friends) sevgi dini hristiyanlık ile kendi din kardeşlerine ya da diğer hristiyanlara verilen zalimane fiziksel cezalar arasındaki çelişkiyi fark eden dikkate değer tek dini gruptu. bu grup, utanç verici canilikler işlenip kan akıtılarak ciddi bir şekilde bastırılmış ve güçlü bir sesle protesto edilmiştir. ne yazık ki bu grup, avrupa’da sayıları pek fazla olmadığı için o günlerin alışıldık barbarlıkları karşısında sesini yükseltmekten başka bir şey yapamamıştır. amerika’daysa, bir dönem için west jersey ve pennsylvania’daki ingiliz sömürgelerinin kaderini kontrol edebilmiştir. burada tarihte ilk olarak, insan öldürme suçu haricinde fiziksel cezadan vazgeçen bir ceza kanunu oluşturulmuştur. dolayısıyla, fiziksel cezanın vahşiliğine ilk başarılı ve anlamlı karşı duruşu quaker’lara borçluyuz. quaker’ların bu karşı duruşu, fiziksel cezanın yerini hapsetmenin almasıyla sonuçlanmıştır." (ilkel cezalar ve fiziksel cezanın başlıca türleri, ankara barosu dergisi, 2011/4, sayfa 173)

kendi zamanına göre oldukça ilerici düşüncelere sahip olan bir mezheptir

her insan içinde tanrıyı barındırır ve insanın tanrıyla arasında bir aracıya ihtiyacı yoktur diyerek kliseyi ve klise öğretilerini reddetmişlerdir. bu mezhepte bir din görevlisi yoktur. quakerler kadın ve erkek arasındaki manevi eşitliğe inanırlar. eşcinsel evlilikleri desteklerler, hayvan hakları konusunda özenlilerdir.