Modern İnsan Homo Sapiens'ler, Neandertal'lere Soykırım Yaptı mı?

Neandertal'ler, şu anki insan türü Homo Sapiens ile son birkaç yüzyılını birlikte geçirdiler ve sonrasında nasıl olduysa yok oldular.
Modern İnsan Homo Sapiens'ler, Neandertal'lere Soykırım Yaptı mı?


soykırım kavramını o döneme atfetmek tamamen bir kavram karmaşası

bir kere bilimin elinde şu an için böyle bir veri yok. ikincisi ise neandertaller, toplu olarak sistematik biçimde sapiensler tarafından öldürülmüş olsa bile dönemin bilişsel koşullarında bu durum soykırım kavramıyla ifade edilemez.

peki bilimin elinde bu konuda ne var? 

öncelikle dönemin homo türü yayılımına bakalım. afrika'da sapiens, batı avrasya'da neandertal ve doğu avrasya'da denisovanlar yaygın olarak bulunuyor. sibirya'da altay bölgesindeki denisova mağarası hem neandertallerin, hem de denisovanların yaşam alanlarının kesiştiği bir bölge. bu mağarada bulunan bireylerde yapılan genetik çalışmalar, iki turun ciddi miktarda karıştığını gösteriyor. hatta yakın dönemde bulunan bir fosil neandertal anne ve denisovan babadan doğma:


bu arada afrika'da bulunan sapiens, bir noktadan sonra afrika'dan çıkıp yayılmaya başlıyor 

çıkar çıkmaz -muhtemelen batı asya'da- neandertallerle karşılaşıyor ve çiftleşiyor. bunu nereden anlıyoruz? bugün afrika dışında yaşayan herkeste neandertal dna'sı bulunuyor. bunu söylediğimizde ilk akla gelen şey "o zaman biz zavallı neandertallere tecavüz ettik". hayır. çünkü neandertallerin mitokondri dna'sı bir noktadan sonra sapiens'teki mitokondri dna'sıyla aynı. yani çok eski neandertallerin mitokondrileri ile daha yakın dönemde yaşamış olanlarınki farklı. mitokondri dna'sı yalnızca anneden geçer. bu da demek oluyor ki sapiens dişisiyle, neandertal erkeği de çiftleşti. seksüel dimorfizm nedeniyle sapiens dişisinin neandertal erkeğine tecavüzü akla yatkın değil.


şu ana kadar bahsettiğimiz döneme ait dna analizi yapılmış örnekler bize şöyle bir çerçeve sunuyor

o döneme ait 3 sapiens genomu var. üst-ishim, tianyuan ve oase-1. bunlardan ilk ikisi sapiens iken, sonuncusu neandertal-sapiens 4-6. kuşak torunu. benzer şekilde 6 neandertal genomundan biri denny, yani denisovan-neandertal birinci kuşak çocuğu. yani elde edilen azıcık genomda bile bu kadar karışma bulunduysa demek ki bu arkadaşlar karşılaştıkları yerde birbirlerini katletmekten ziyade çiftleştiler.

ha, bunlar hiç mi birbirini kesmedi? muhtemelen kesti ama bahsedildiği gibi sistematik biçimde, soy kurutmaya yönelik olmadı.

Diğerlerine Kıyasla Türklerin İngilizce Konusundaki Endişesi Yersiz mi?