Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin Ne Kadar Değerli Olduğunu Özetlediği Cümleler

Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin Ne Kadar Değerli Olduğunu Özetlediği Cümleler

» yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

» cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.

» milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak türkiye büyük millet meclisi’dir.

» cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır.

» bizce: türkiye cumhuriyet anlamınca kadın, bütün türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir. memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. alelâde politikacılıkla milleti parçalamak, hıyanettir.

» ey yükselen yeni nesil! istikbal sizindir. cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

» benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. fakat türkiye cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.

» cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.

» hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir.

» dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegâne millet türklerdir.

» türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.

» bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. bu noktada yeni türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.

» milletimizin bugünkü yönetimi gerçek özelliği ile bir halk yönetimidir.

» cumhuriyeti,ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.

» türkiye’de bolşeviklik olmayacaktır. çünkü türk hükümetinin ilk gayesi, halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar sivil halkımıza da iyi bakmaktır.

» cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.

» cumhuriyetimizin dayanağı türk toplumudur.

» cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

» cumhuriyet fazilettir.

gazi mustafa kemal atatürk

belki bir şey anlatır bizlere bu sözler çok ümitli değilim ama belki..

ruhun şad olsun koca yürekli. çağının çok çok ötesinde ki güzel insan...