Neredeyse Bütün Dramalarda Karşımıza Çıkan Arketip: Protagonist Nedir?

Star Wars'tan Mad Max'e, Örümcek-Adam'dan Harry Potter'a pek çok ana akım hikayede farkında olmasak da temsil edilen protagonist şablonu neyi ifade ediyor, bir bakalım.
Neredeyse Bütün Dramalarda Karşımıza Çıkan Arketip: Protagonist Nedir?
Spider-Man 2 / Sony Pictures

Tanım

başta gelen veya lider kişi demek olsa da esas olarak; edebiyatta eserin ana kahramanı, hatta antik yunanda ilk eserlerde koroyla ilk konuşan kahraman (daha sonra baş kahraman rolüne büründü ama).

Dişi protagonist, Tomb Raider.

Kelime anlamı

protagonist, yunancadaki protos ile agonist kelimelerin bir araya gelmesi ile oluşur. protos "birinci" anlamında iken, agonist "oyuncu, taklit eden" anlamına gelmektedir. protagonist, psikodramadaki baş oyuncu olmakla beraber yardımcı egolarla beraber kendi yaşantısını sahneye yansıtır.

Kökeni

protagonist, ingiliz drama sanatında isa'yı temsil eder. okuma-yazma bilmeyen beşere incildeki pasajlar mizansen olarak canlandırıldığında ilk yüzyıl çok başarılı olsa da ardından sorunlar çıkmış. çünkü insanlar her zaman isa'nın kazandığı ve çok süper olduğu bir hikayeyi izlemekten zevk almıyormuş.

bunun üzerinde kilise bu gösterilerde şeytan karakterini güçlendirmiş. antagonist, adversary de böyle doğmuş. neredeyse isa kadar güçlü şeytan yine yeniliyormuş ama bu sefer isa zorlandığı için bu heyecan verici oluyormuş.

ingiliz usülü drama da bu şekilde doğmuş. elbette protagonist ve antagonist kelimelerinin kökenleri bundan eskiye dayansa da günümüzdeki anlamını ingiliz draması vermiştir.

hollywood sinemasındaki baş kahramanların hepsinin aslında isa avatarı olmasının nedenlerinden en önemlisi de budur. günümüzde drama sami ırkının anlattığı kadim dini hikayelere dayanır.


Edebiyatta

protagonist, modernist romanda başkişiye verilen addır. yansıtmacı romanda başkişi kahraman olarak adlandırılırken modernist romanda böyle değildir. çünkü modernist romandaki figürün işlevi daha farklı boylamdadır. yansıtmacı romanda kahraman, dış gerçekliğe karşı bir mücadeleye girmiş ve bu mücadeleden kazanan olarak ayrılmıştır. ancak modernist romanda başkişi kendiyle mücadeleye girmiş, toplumuna yabancılaşmış, kimlik/kişilik bunalımına girmiş, bir "protagonist"tir. kazanmak yok, hep kaybeden ve kaybetmekten hoşlanan bir figür...

Holmes vs Moriarty

Popüler kültürde protagonist vs antagonist

İzlediğimiz Her Filmde Mutlaka Kullanılan Dramatik Yapı Nedir?

İnsan Kişiliğinin En Tekinsiz Taraflarından Biri Olabilen "Persona" Tam Olarak Nedir?