Osmanlı Döneminde Köpeklerini İnsan Etiyle Besleyen Haydut Hamza

Reşat Ekrem Koçu'nun, Osmanlı arşivlerinde bulunan 69 numaralı Mühimme Defteri'ni kaynak göstererek naklettiği köpeklerini insan eti ile besleyen haydut başlıklı kısa yazısı.
Osmanlı Döneminde Köpeklerini İnsan Etiyle Besleyen Haydut Hamza
Fotoğraf temsilidir.

bolu sancak beyi behram'ın üçüncü murat'a gönderdiği bir şikayet mektubundan öğrenilene göre; 

haymana tayfasından bali oğlu hamza, arkadaşı pîrî ile beraber yollar kesmiş, evler soymuş, haymana emini osman'ı evini basarak öldürmüş, devlete ait yük akçesini yağmalamış, taraftarlarının sayısını arttırarak ankara ve çevresi için etkin bir tehdit unsuru haline gelmiştir.

bir gün eşkiya hamza, istanbul'a kadar gider ve kendisini devlete şikayet eden üç adamını pusuya düşürerek öldürür. cesetlerini evine getirip, kocaman bir kazana koyup pişirdikten sonra köpeklerine yedirir. ayrıca bu zalim eşkiyanın köpeklerini yıllarca insan etiyle beslediği de tespit edilmiştir. mesela sipahilerden veli'yi yaralayarak yakalamış, onu da köpeklere yedirmek üzereyken ankara sancak beyi, kaymakamı sinan çavuş'tan yardım istemiştir. bir müfreze ile yola çıkan sinan çavuş, eşkiyaya yenilerek hamza'nın eline düşmüştür.

üçüncü murat, 6 muharrem 1001/13 ekim 1592 tarihinde ankara sancak beyi'ne ve kadısına gönderdiği emirle köpeklerini insan etiyle besleyen hamza'nın ve yoldaşlarının haklarından gelinmesini emretmiştir. 

kaynak (reşat ekrem koçu'nun osmanlı arşivlerinde bulunan 69 numaralı mühimme defterini kaynak göstererek naklettiği yazısı.)