Osmanlı Padişahları Neden Yabancı Kadınlarla Evlenirdi?

Özellikle 15. yüzyıldan sonra Osmanlı padişahları Türk soyundan gelen kadınlarla değil de yabancı kadınlarla evlendiler.
Osmanlı Padişahları Neden Yabancı Kadınlarla Evlenirdi?

osmanlı kuruluş döneminde evlilikleri diğer beylik ve devletlerle bağ kurmak, toprak kazanmak ve siyasi anlamda güçlenmek için kullanıyordu.

fatih sultan mehmet döneminden itibaren devşirme sistemi getirildi. müslüman olmayan genç kızlar köle olarak alınır ve cariye yapılırdı. bu süreçte müslüman yapılırlar ve ağır bir saray eğitiminden geçirilerek eğitilir ve soylu bir ailenin kızlarının sahip olabileceği seviyede eğitim alırlardı.

bu sistemin faydaları:

- müslümanlar dini sebeple cariye yapılamazdı ama gayrimüslimler bu iş için uygundu.

- cariyeler ailelerini bilmezdi ya da ailelerle asgari seviyede ilişkileri olurdu. müslüman yapılır ve küçük yaştan itibaren ağır bir devlet ve din eğitimi alırdı. böyle aileleri ve dinleri ile olan bağları tamamen kopartılır, müslüman bir osmanlı evladı yapılırlardı.

- aile ve dini bağlarını kaybedip kendini müslüman bir osmanlı kızı olarak gören cariyelerin sahip olduğu güç ile fayda sağlayacağı bir ailesi de olmazdı. 

- padişahlar cariyelerle evlenmezlerdi genelde. dolayısıyla da evlilik bağı olmazdı. tüm cariyeler padişahın malı sayılırdı.

- zeka olarak diğer cariyelerden daha iyi olanlar çocuklarını hayatta tutar ve şehzade olmalarını sağlarlardı.

- valide sultan olan cariye öz ailesine bir fayda sağlamayacağı için devlet içinde dengesiz güçlenen aileler olmazdı. dolayısıyla da hanedanlıkta osmanlı'nın rakibi olabilecek biri ailenin çıkma ihtimali ortadan kalkardı. öte yandan avrupa ve asya'da hanedan değişikliği sebebiyle onlarca yıl süren ve pek çok soylunun ölümüyle sonuçlanan vakalar vardır.