Resmi Kurumlarda Nasıl Oluyor da Top Secret'tan Daha Güçlü İfadeler Olabiliyor?

Açalım: Özellikle ABD kurumlarında Top Secret (çok gizli) ibaresinden daha güçlü etiketler de var. Peki bu nasıl oluyor? Mesela codeword ibaresi, top secret'tan nasıl daha gizli oluyor?
Resmi Kurumlarda Nasıl Oluyor da Top Secret'tan Daha Güçlü İfadeler Olabiliyor?

gizli bir bilginin daha da gizli halidir. bundan daha da gizli olan türü vardır.
(confidential -> secret -> top secret -> codeword/sensitive compartmented information) peki zaten gizli olan bir bilgi nasıl çok gizli ya da daha da çok gizli olabilir? bakalım...

bilginin çok önemli bir hale geldiği günümüzde bir devlet sırrının gerçekte ne olduğunu anlamak önemlidir. bu tanımın siyasi bir tanımı aştığını kabul etmek de aynı derecede önemlidir. "gizli" (secret) nesnel bir terimdir ve abd bunu çeşitli sınıflandırma düzeylerinde tanımlar.

1) gizli (confidential)

yetkisiz ifşasının ulusal güvenliğe zarar vermesi "beklenebilecek" bilgilere uygulanan sınıflandırma düzeyi. bu, sınıflandırmanın en düşük seviyesidir.

2) gizli (secret)

orijinal sınıflandırmanın tanımlayabildiği veya tanımlayabildiği, yetkisiz ifşasının ulusal güvenliğe ciddi zarar vermesi beklenebilecek bilgilere uygulanan sınıflandırma düzeyi.

3) çok gizli (top secret)

yetkisiz ifşasının ulusal güvenliğe "çok ciddi" zarar vermesi beklenebilecek bilgilere uygulanan sınıflandırma düzeyi.


4) codeword/sensitive compartmented information (sci)

top secret bilgilere erişimi olan kişilere sadece ilgili oldukları kadarı iletilen bilgilerdir.

abd ulusal istihbarat direktörü ofisinin, ekim 2015 verilerine göre (verinin güncellendiği son tarih) abd'de, confidential ve secret sınıflandırmalı bilgilere erişimi olan 2.885.570 kişi mevcuttur. buna ek olarak 1.363.483 kişi top secret sınıflandırmalı bilgilere erişim hakkına sahiptir.

bu hakka sahip olanların çoğunluğu devlet çalışanı olsa da 1.2 milyondan fazlası özel yüklenicilerin personellerinden oluşur. 2013 yılında nsa (national security agency) bilgilerini sızdıran edward snowden da bu özel yüklenicilerden birinin mensubuydu.

kaynak: britannica