Sonsuza Kadar Yaşayabilen Denizanası Turritopsis Dohrnii Bunu Nasıl Başarıyor?

Bu denizanasını illaki duymuşsunuzdur bir yerlerden: Kendisi dışarıdan bir şiddet olmadığı sürece ölmeden yaşayabiliyor. Peki nasıl?
Sonsuza Kadar Yaşayabilen Denizanası Turritopsis Dohrnii Bunu Nasıl Başarıyor?

birçok canlı doğar, büyür, çoğalır ve hayatı sonlanır. anlayacağınız hayat süre gelen bir zaman çizelgesi şeklindedir ve bu çizgiyi kırmak veya geri çevirmek biz insanlar için şimdilik imkansızdır.

fakat doğadaki bazı süper canlılar bu imkansızı kırarak yaşamlarını sürdürürler. işte turritopsis dohrnii ismiyle anılan bu deniz anası ölümsüzlüğün sırrını çözmüştür. bu arkadaş fiziksel bir şiddete maruz kalmadığı sürece asla ölmez ve teknik olarak sonsuza kadar yaşayabilir. bu özelliklerinden dolayı kendisine hayvanlar aleminin bir süper kahramanıdır diyebiliriz ya da yüzüklerin efendisi evrenindeki bir elfe benzetebiliriz.

peki cinsel üremeden sonra tekrar tekrar gençleşebilen ve biyolojik olarak ölümsüz olabilen bu drakulavari dostumuz bu işi nasıl yapmaktadır?

yaratılışındaki genetik kodlama gereği ya da bazı mutasyonlardan kaynaklı bu şekle evrimleşerek yaşam döngüsünü manipüle etmektedir diyebilir. biraz daha açarak devam edecek olursak, bu arkadaşımızın hayatı iki temel evreden oluşmaktadır: bunlar polip ve medusa evreleridir.

polip evresi dediğimiz evrede bu minik arkadaşımız bir hayvandan daha çok bitki gibi yaşamaktadır. yani kendisini bir kök benzeri yapıyla su dibinde sabitler ve fiziksel olarak yer değiştirmeden yaşar. bitki misali tutundukları yerden, sabit bir şekilde, ağızlarında bulunan dokungaçlarla avlanırlar ve beslenirler.


medusa evresine bakacak olursak arkadaşımız bir çeşit metamorfoz geçirerek bildiğimiz çan ve dokunaçları oluştur ve deniz anası formuna dönüşür. çoğu zaman diledikleri gibi hareket edebilen bu canlılar. artık sabit bir yaşam sürmeden, hayvan tanımına daha uygun bir şekilde avlanıp beslenirler.


sonuç olarak

bu canlı yaşam çizgisindeki iki evre arasında dna replikasyonu ve onarımında yer alan bir dizi gen sayesinde kendini hem endojen hem de eksojen faktörlerden kaynaklanan dna hasarının birikmesine karşı koruma sağlamış ve tersine bir ontojeni gerçekleştirmesine olanak sağlamıştır ve medusa evresinden tekrar tekrar polip evresine geçerek gençleşmiştir.


belki de ileride bu canlıyı ve biyolojik yapılarını daha iyi anladığımızda bizler için de yaşlanma etkileri duracak, sonsuz bir yaşama adım atmış olacağız.

kaynak ve ileri okumalar için: 1 / 2 / 3 / 4