Şu Ana Kadar Ölçülebilen En Kısa Zaman Aralığı: Planck Zamanı

"En kısa andır mucize" diyen Bukowski'yi haklı çıkaran bu zaman dilimi, büyüsünü korumaya devam ediyor. 5.39×10 üzeri -44 saniyelik Planck zamanı nedir, önemli özellikleri nelerdir gibi soruların cevapları için buyrun içeriğe.

Nedir bu Planck zamanı?

ışığın planck uzunluğunu katedebilmesi için gerekli zamandır. 5.39 × (10 üzeri −44) saniye. alman fizikçi max planck tarafından 1899 yılında ortaya atılmıştır.


Nasıl elde edilmiştir?

seçilen doğa sabitlerinin (yerçekimi sabiti, görelilik sabiti ve kuantum sabiti) biraraya getirilmesi ile elde edilen mesafe ve zaman ölçüleridir planck zamanı ve planck uzunluğu. ilk olarak alman fizikçi max planck tarafından tanımlanmıştır. kuramsal hesaba göre planck uzunluğundan daha kısa bir mesafe yoktur. büyük patlamadan hemen sonrasını tanımlamak için kullanılır.

Biraz daha açıklayalım

planck zamanı'ndan daha küçük bir zaman aralığı yoktur demek çok yanlıştır.

planck zamanı'ndan daha küçük zaman aralıklarını ölçemiyoruz demek doğrudur.

planck zamanı'ndan daha küçük zaman aralıklarını asla ölçemeyiz demek de çok yanlıştır.

şu anda yaratabildiğimiz en detaylı ve doğruya en yakın olduğunu varsaydığımız büyük patlama (big bang) modelleri bile, büyük patlama'dan hemen sonraki 10^-43 saniyede ne olduğunu açıklayamazlar. bunun sebebi planck zamanı'ndan küçük bir zaman aralığının var olmaması değildir.

henüz 10^-43 saniye'den daha eskiye gidemememizin sebebi, evren o miktarda yüksek bir sıcaklık ve basınca sahip iken, bizim bildiğimiz ve anladığımız klasik fizik kuralları komple ortadan kayboluyor ve henüz pek anlayamadığımız kuantum yasaları devreye giriyor. evrende o zamanlar ne olduğunu açıklayabilmemiz için bir kuantum yerçekimi teorisi'ne ihtiyaç duyuyoruz (kaynak: cosmology, 3rd ed, michael rowan-robinson).

Yarattığı değişim

planck döneminden sonra zaman rakamsal olarak ifade edilmiş, mekan da boyutsal olarak hesaplanır duruma gelmiştir. sıcaklık tahminen 10^32 kelvin, yoğunluk 10^94 g/cm^3, çap ise 10^-36 cm idi. bu noktada evren minik bir enerji yumağıydı ve bilinen hiçbir atom altı parçacık var olmamıştı.

Kuantum Fiziğinin Babası ve İnandığı Değerlerden Oğlu İçin Bile Vazgeçmeyen Deha: Max Planck

Kuantum Mekaniğinin Temel Fizik Yasalarına Dayandırılarak Güzelce Sadeleştirilmiş Özeti