Sümerlerin İnsanlığa Müthiş Faydalı Olan Bazı İcatları

Bilinen en eski uygarlık olan Sümerler, Mezopotamya'da ortaya çıkan sayısız medeniyetin temelini atmış. İşte bunun küçük ölçekli kanıtları.


dokuma atölyeleri

orta doğu’daki diğer kültürler topladıkları yünü giyecek için kumaş dokumakta kullanırken bu işlemi ilk kez endüstriyel boyuta ulaştıran sümerlerdi.

seri üretim tuğlalar

sümerler ev ve tapınak inşa etmede yaşanan taş ve odun kıtlığını telafi etmek adına kilden tuğla yapmak için özel kalıplar dökmüştü. kili inşa malzemesi olarak kullanan ilk onlar olmasa da büyük miktarda tuğla üretip bunları yine büyük boyutlarda bir araya getirmek beceriyle geliştirilmiş bir yenilikti.

metalurji

Fotoğraf: © BrokenSphere/Wikimedia Commons

bakır geliştirme birliği’ne göre sümerler bakırı mızrak ucu, keski, bıçak gibi faydalı ürünler üretmek için kullanan ilk halklardan biriydi.

matematik

ilkel insanlar sayı saymak için kemiğe çentik atmak gibi basit yöntemler kullanıyordu, sümerlerse bunun yerine 60’lı birliklere dayanan bir sayı sistemi geliştirmişti. başta, bu birliklerin kaydını tutmak için kamış kullanmışlardı, ancak nihayetinde çivi yazısının gelişimiyle kil tabletlere dikey izler kondurmaya başladılar. geliştirdikleri sistem ilerleyen medeniyetlerin matematiksel hesaplamaları için uygun yolu açtı.

saban

kramer’e göre tarımda hayati bir teknoloji olan sabanı sümerler icat etmişti. çiftçilere çeşitli saban türlerini nasıl kullanacaklarını açıklayan detaylı kılavuzlar hazırlamışlardı. kılavuzun yanı sıra, ekinlerin yenmesini önlemek amacıyla sıçan tanrıça ninkilim’e saygı sunmak için okunacak bir dua bile vardı.

araba

sürücünün bir dizi hayvanı yönlendirdiği ilk iki tekerlekli arabayı bulan sümerlerdi.
sümerler bu araçları sert toprağın tekerlekle yolculuğu güç kılacağı kent dışında dolaşmaktan ziyade törenlerde veya ordu için kullanıyordu.

hidrolik mühendisliği

sümerler, taşan fırat ve dicle nehirlerinin suyunu nasıl toplayıp yönlendireceklerini öğrenmişti. taşan suları içerdiği zengin alüvyonla birlikte topluyor daha sonra bunu ekili tarlaları sulamak ve gübrelemek için kullanıyordu. kamış, palmiye gövdesi ve çamurla inşa edilen, kapıları su akışını kontrol edebilmek için açılıp kapanabilen barajlarıyla karmaşık kanal sistemleri tasarlamışlardı.

yazı

yüzde yüz olmasa da çok büyük bir olasılıkla ilk yazı sistemini geliştirenlerin sümerler olduğu söyleniyor. sümerlerin mö 2800’den beri yazılı iletişim kullandıklarını biliniyor.
sümerler geliştirdikleri bu sistemi derin bir edebiyat oluşturmak veya tarihlerini yazmak için değil daha ziyade alım ve satımını yaptıkları malların kaydını tutmak için kullanıyordu.

seri üretim çömlek

diğer antik halklar çömleği elleriyle yaparken sümerler, seri üretime geçmelerini sağlayan çömlek tekerini icat etmişti.

sümerler ile ilgili bilgi edinmek isteyenler samuel noah kramer'in sümerler kitabını okuyabilirler.

kaynak

Günümüzün İnanç ve Din Anlayışını Kökünden Şekillendiren Sümer Geleneği ve Kültür Evrimi