Suyu Saydam Şekilde Görmemizin, Yaşamın Suda Başlamasıyla Bir İlgisi Var mı?

Birbiriyle çok alakasız gözükse de, düşününce mantıklı sonuçlara varabileceğiniz bir teori.
Suyu Saydam Şekilde Görmemizin, Yaşamın Suda Başlamasıyla Bir İlgisi Var mı?
iStock

suyun sadece görünür ışık spektrumu için saydam olması ve bunun evrimle ilgili olabileceği teorisi ufkunuzu açabilir.

evrende radyo dalgalarından x ışınlarına, kızılötesi ışınlardan gama ışınlarına kadar birçok farklı elektromanyetik dalga mevcuttur. bunlar dalga boyuna göre bu isimleri alır. bu geniş spektrumda insan gözünün algılayabilip görme duyusuna çevirebildiği çok küçük bir alan vardır, buna görünür ışık spektrumu denir:


burada da farklı dalga boylarındaki ışınlar farklı renkleri algılamamızı sağlar. hatta görünür spektrumun sol ucunda mor, sağ ucunda kırmızı renk olduğu için iki taraftaki görünemeyen dalgaboyundaki ışınlara morötesi ve kızılötesi demişiz.

yukarıda anlattığım zaten bilinen bir şey. ilginç olan, su moleküllerinin görünür ışık spektrumundaki dalgaların içinden geçip gitmesine izin verirken, yani bu ışınlar için saydam/transparan olurken, diğer dalgaboylarındaki ışınlar için bu özelliği göstermemesi, spektrumdaki diğer dalgaboyları için güçlü bir absorban etki göstermesi. yani radyo dalgası veya gama ışınını bir su birikintisine gönderirsek diğer tarafa geçemiyor. ya da evdeki duvar için de mesela tam tersi geçerli, görünür ışık duvardan geçemez, salonda ışık yanarken diğer oda karanlık olur ama radyo dalgası veya gama ışını duvarı geçer. bu, farklı maddelerin farklı dalgaboylarındaki ışınlarla etkileşimi ile ilgili.


bu noktada ilginç bir teori ortaya çıkıyor

yaşamın sularda başladığını söylüyoruz, yani gözün gelişimi ve evrimi de suda oluyor. su, görünür ışık spektrumunu geçirip diğer ışınları geçirmediği için gözün sadece bu spektrumdaki ışınları görmeye yönelik evrimleşmiş olabileceği, görünür ışık spektrumunun, bu yüzden görünür olmuş olabileceği söyleniyor. çok mantıklı ve öğrenince heyecanlandıran bir bilgi aslında. ama görünür spektrumun su etkisinden çok, güneşten en fazla miktarda salınan ışın olması nedeniyle görünür olduğunu savunan teori de mevcut. her iki teori üzerine düşünmek de keyifli ve ufku genişletiyor bana göre.

ilgili bir reddit tartışması