Tanıdığınız Kültürlerden Farklı Yaşama Sahip, Kırmızı Vücutlu Bir Kabile: Himbalar

Yaptıkları makyaj, vücutlarına sürdükleri özel karışım sebebiyle kırmızılaşmış ten renkleri, duman banyosu yapmaları ve daha nice farklı şeyle çok farklı bir topluluk. Sözlük yazarı "saygilar" ile bu ilginç kabileyi daha yakından tanıyoruz.
Tanıdığınız Kültürlerden Farklı Yaşama Sahip, Kırmızı Vücutlu Bir Kabile: Himbalar
iStock.com


himbalar, kuzey namibya'da yaşayan bir kabile. 15. ve 16. yüzyılda botswana'dan geldikleri bilinen namibya kabilesinin nüfusunun 20 bin ile 50 bin arası olduğu tahmin ediliyor. kuene nehri kenarında yaşayan himbalar, hayvancılık yaparak özgürce yaşamaktalar.

tarih boyunca yaşadıkları çeşitli tehlikeli saldırılara rağmen ayakta kalmış ve kültürlerini korumayı başarmışlardır. bir zamanlar alman sömürgesi olan himbalar almanlar tarafından uğradıkları soykırım sebebiyle angola'ya sığınmışlardır. namibya 1920’lerde 70 yıl boyunca güney afrika cumhuriyeti denetiminde olunca himbalar için bir koruma alanı ayrıldı.

sığındıkları süre porketiz sömürgesi olmuşlardır. kendi ordularıyla yağmacılık yapan himbalar için 1920'lerde güney afrika cumhuriyeti denetiminde koruma alanı ayarlanmış.