Tarihin En İlgi Çekici Figürlerinden Olan Tapınak Şövalyeleri Kurucusu: Hugues de Payens

Tapınak Şövalyeleri'nin kurucusu ve ilk büyük üstadı Hugues de Payens, dünya tarihinin gördüğü en ilgi çekici karakterlerden biri.
Tarihin En İlgi Çekici Figürlerinden Olan Tapınak Şövalyeleri Kurucusu: Hugues de Payens

tarihin en ilgi çekici figürlerinden biridir de payens. tapınakçılar ve kayıp hazineleri, kutsal kase, masonlar, illüminati derken de payens'in ismi günümüze kadar gelmiştir. aslında hristiyan ezoterizmini de payens ile başlatanlar da çoğunluktadır. kendisini tarihi bir figür olarak ele almak sanırım giriş için en ideali.

1099 yılında kutsal topraklar fethedilmiş ve kudüs'te bir latin krallığı kurulmuştu. müslümanlarla çevrili bu bölgede krallığın devamı için destek gerekiyordu ve bu destek için avrupa şövalyelere başvuracaktı. işte böyle bir ortamda fransa'nın champagne bölgesinde clairvaux papazı aziz bernard ve yeğeni hugues de payens tarafından 1118 yılında isa'nın fakir askerleri tarikatı kuruldu. de payens, kudüs kralı ii. baudouin'e yardım etmek için yanına sekiz şövalye daha aldı ve 1119'da kutsal topraklara geldi. kral ii. baudouin onlara süleyman tapınağı'nı koruma görevi verdi ve tarikat isim değiştirerek tapınak şövalyeleri ismini aldı. aynı zamanda hayfa ile kudüs arasındaki bölgenin denetimi de onların elindeydi. fakat tarikat ününü kurucuları aziz bernard'a borçluydular. aziz bernard yeni şövalyeliğe övgü kitabını yazdı ve tapınakçıların iyi işlerinden bahsetti. de payens'in ölümüyle ilgili çok fazla belge olmasada 1136'da öldüğünü biliyoruz. tapınakçılar ve de payens ile ilgili bildiklerimizin çoğunu ise ortaçağ tarihçisi guillaume de tyre ya da daha çok bildiğimiz ismiyle surlu william'a borçluyuz.

buraya kadar olan kısmı gayet sıradan, tarihi bir kişiliğin yaşamı gibi gelsede aslında detaya inildikçe işin hiç de göründüğü gibi olmadığı anlaşılıyor. komplo teorilerinin de çoğu hugues de payens'in diğer yüzüne dayanıyor.

1104 yılında yani tarikatın kurulmasından 15 yıl önce champagne lordu, kudüs'ten dönen bazı asiller ve andre de montbard bir toplantı düzenliyorlar. andre de montbard ise aziz bernard'ın amcası ve daha sonra beşinci büyük üstat olacak. toplantıdan hemen sonra champagne lordu, bazı kaynaklarda hugues de champagne ya da hugs of champagne olarak da geçer, kudüs'e gidiyor ve 1108'e kadar kudüs'te kalıyor. bu arada toplantıdan sonra 1115'de champagne topraklarında inşa edilen clairvaux manastırı'nın bernard'a verilmesi atlanılmaması gereken bir detay. 1114'de kudüs'ten ikinci ziyaretinden dönen champagne lordu, hugues de payens, andre de montbard ve diğer yedi şövalyeyi isa'nın fakir askerleri adıyla kudüs'e yolluyor. kendisi de daha sonra tapınakçılara katılacaktı. champagne lordu ve hugues de payens arasında da bir akrabalık söz konusuydu ve de payens champagne topraklarının vasalıydı. yani de payens tarikatına seçtiği isimle tamamen zıt, soylu ve varlıklıydı.


tarikat tam dokuz yıl boyunca hiç üye almadı ve hem siyon örgütüyle hem de hasan sabbah liderliğindeki ismaililerle ilişkileri olduğu öne sürüldü. iddialara göre süleyman mabedi'nde kazılar yapıyorlardı. isa'nın fakir askerleri ne fakirdi ne de isa'ya iman ediyorlardı. ama bunları tapınak şövalyeleri başlığında incelemek daha doğru sanırım, de payens'in hayatı üzerinden gitmeye devam edelim. yine de tarikata dokuz sene boyunca üye alınmaması düşündürücü bir detay.

de payens ve beraberindekiler 1127'de kudüs'ten döndü. aziz bernard'ın öncülüğünde troyes konsili toplandı ve papa ii. honorius tarikatı resmen onayladı. tarikat kendi tüzüklerini hazırladı. de payens'e 'büyük üstad' ünvanı verildi. de payens'in hayatında gözden kaçan bir detay daha var. tüm komplo teorilerini güçlendirecek bir detay. de payens catherine de st clair ile evlendi. karısı saint clair, yani sinclair ailesine mensuptu. 1441 yılında sinclair ailesinden sir william sinclair, iskoçya kralı ii. james tarafından iskoç masonluğunun koruyucusu ilan edilmişti. bu tarihten sonra iskoç masonluğunun büyük üstatlığı, bu ailenin elinde olacaktı. yine sinclair ailesine ait şapel ve diğer yapılarda bir çok masonik öge dikkat çekiyor. bu da tapınak şövalyeleriyle masonluk arasındaki teorileri güçlendiriyor. 33. derece mason üstadı olan albert pike morals and dogma adlı kitabında bu teorilere ilişkin şöyle yazacaktı:

"1118'de, aralarında geoffroi de saint-omar ve hugues de payens'in bulunduğu, doğu'daki dokuz haçlı şövalyesi kendilerini dine adadılar ve photius zamanından beri roma'nın dinsel otoritesine gizli ya da açık daima düşmanlık gösteren bir piskoposluk olan constantinople'nin patriğinin önünde ant içtiler. templiyeler'in ilan edilen görevi, kutsal yerleri ziyarete gelen hristiyanları korumaktı. gizli amaçları ise, ezekiel'in haber verdiği modele uygun olarak süleyman tapınağı'nı yeniden inşa etmekti. tapınakçılar, en baştan beri roma'nın ve onun krallarının egemenliğine karşıydı. amaçları, zenginlik ve güç elde etmek ve gerekirse savaşarak kabalistik dogmayı yerleştirmekti."