Taşı Gediğine Oturtan Küfürbaz Atasözü ve Deyimler

Ağzı biraz bozuk ancak anlatmak istediğini çok iyi anlatan deyişler, buyrun.
Taşı Gediğine Oturtan Küfürbaz Atasözü ve Deyimler

Az bilinenler

eli beli azıklısı beni g*tü kazıklısı bulur: "bazıları hayatta kolay ve iyi şeylerle karşılaşırken, ben sorunlarla, zorluklarla karşılaşırım." anlamına gelen bir atasözü.

ölü g*tü ballı olur, ölmüş eşşek nallı olur: kaybedilen bir insan veya bir şey, kaybedildikten sonra kıymete biner anlamına gelir. “kel ölür sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur” sözüyle aynı mesajı taşımaktadır.

kırığına güvenip kocasız kalmak: bir şeyin daha iyisini umarken, elindekini de yitirmek anlamına gelir. “dimyata pirince giderken, evdeki bulgurdan olmak” deyimiyle aynı anlamdadır. “kırığına güvenen ersiz kalır” şeklinde de söylenir.

elinden yiyip, bileğine s*çmak: iyilik yapan birine kötülük yapmak anlamına gelir.

g*tü kızıllaşmak: tembelleşmek.

Daha çok aşina olduklarınız

atasözü: al sana bir kaya, nerene (nereye) dayarsan daya.
anlamı: bir sorunun nasıl çözüleceğini bilemeyen ya da sorunu başkasının sırtına yükleyen bir insanın sözleri.

atasözü: alçacık alçacık damlar, bedava gitti bizim *mlar.
anlamı: ev kadınının gelin gittiği evde (bazen yıllar sonra bile) emsal gelinlere kıyasla yoksul görünen evinin alçak tavanına bakıp, iç geçirmesi.

atasözü: eşşeği s*ken, osuruğuna katlanır...
anlamı: hamama giren terler.

atasözü: zaman kötü, kolla g*tü.
anlamı: kendine dikkat et.

atasözü: işini bilmedik çavuşlar, döner g*tünü avuçlar.
anlamı: başarısız olmak.

atasözü: kuru b*k g*te yapışmaz.
anlamı: bir kişiye yapmadığı kesinlikle bilinen bir suçu yüklemeye çalışmak boşunadır.

atasözü: sıçılacak ağız g*te yakın gelir.
anlamı: kişinin ağır hakaret görmesi, kendisinin buna yol açmasından ileri gelir.

atasözü: osuranın burnuna s*çmalı ki koku ala.
anlamı: yaptıklarıyla çevresini rahatsız eden kişiyi daha ağır eylemlerle rahatsız etmeli ki davranışının ne denli kötü olduğunu anlasın.

atasözü: osurukla boya boyanmaz.
anlamı: yeterli olmayan davranışla bir iş başarılamaz.

atasözü: it b*ku açından yer.
anlamı: kötü, yasadışı yollarla para kazananlar, geçimini sağlamak için başka yol bulamamamışlardır.

atasözü : g*te yakın yerden et yememeli.
anlamı : bir sakınca doğurabilecek işe girişilmemeli.

atasözü : bir ağaçtan okluk da çıkar, bokluk da.
anlamı : aynı aileden iyi insan da yetişir, kötü insan da.

atasözü : açık g*te herkes tükürür.
anlamı : utanç verici, iğrendirici davranışları herkes tiksintiyle karşılar.

atasözü : adam olacak çocuk bokundan belli olur.
anlamı : bir kişinin yeni başladığı iste ilerleyip ilerleyemeyeceği daha ilk davranışlarından bellidir.

atasözü : ak göt kara g*t hamamda belli olur
anlamı : aynı sınavdan geçecek olanlardan kimin iyi, kimin kötü durumda olduğu sınavın sonunda belli olur.

atasözü : ad alının g*t velinin.
anlamı : bir işi yapan, bu iş için uğraşan kisinin adı anılmaz da bu isten yararlanan kişinin adı anılırsa kullanılıyor. "ad" zamanla "at" oluvermiş. bu sözü kimileri "kim kime dum duma" anlamında kullanıyor.

atasözü : adı(m) ulu, g*tü(m) kuru.
anlamı : ünü çok fakat sanılanın aksi bir durumda olan insanların sözü.

atasözü : adımız *r*spu, (fakat, hala) ekmeğimizi kuru yeriz.
anlamı : yaşamak, kazanmak için kötü işler yapan fakat elinde avucunda hiçbir şeyi olmayan insanların kullandıkları söz.

atasözü : ağzının domalmasından ömer diyeceği belli(ydi).
anlamı : yapılan kötülük ardından söylenen, aslında her şeyi baştan anlayanların söylediği bir söz.

atasözü : akım derken b*kum der.
anlamı : tutarsız olan, çelişkili konuşan, kendini övmeye çalışırken kötü yönlerini anlatan insanlar için kullanılır.

atasözü : aklımı bokuma karıştırdı.
anlamı : kafası karışan, doğruyla yanlısı ayırt edemeyen, ne yapacağını bilemeyen insanların sözü.

atasözü : aklım b*kuma karıştı.
anlamı : korku, şaşkınlık ve panik duygularını ifade etmek için kullanılıyor. aşırı mutlulukta kendini kaybedenler için de.

atasözü : al dağlardan kengeri, ver devenin ağzına.
anlamı : bedavadan işini gördüren ve haksız kazanç sağlayanlar için.

atasözü : alı fakıya yazdırdık, daha beter azdırdık.
anlamı : uzmanı sanarak gittikleri birinin durumu daha da karıştırması.

atasözü : *m budalası.
anlamı : kadınların etkisinde, aklı fikri kadınlarda ve cinsellikte olan kişi.

atasözü : *m bulmuş, kıllısını arıyor.
anlamı : amacına erişmiş, bir şeyleri elde etmiş daha da iyisini istiyor, elindekini beğenmiyor anlamında kullanılır.

atasözü : *mı olanın imanı olmaz.
anlamı : kadınlar için söylenen bu sözü sanırım erkekler çıkardı, nedendir ben bu sözü yaşlı bir teyzeden duydum.

atasözü : anasını bellemek.
anlamı : birine (özellikle erkekler için) en duyarlı konuyu örnek göstererek büyük bir kötülük yaptığını söylemek.

atasözü : alışmadık g*tte tuman (don) durmaz.
anlamı : bir insan bir şeyi içine sindiremezse o işte başarılı olamaz.

atasözü : şanssız deveyi çölde kutup ayışı s*kermiş.
anlamı : çok şanssız olmak.

atasözü : ölüyü çok yıkarsan, ya ossurur ya sıçar.
anlamı : çok özenilen işler sonuca varmaz.

Ortaya karışık

zenginin ektiği, fakirin s*ktiği tutarmış.

yârı yâr olanın yâr sarar yarasını, yârı yâr olmayanın felek s*ker anasını.

s*kenin s*kini kesmemişler de görenin gözünü oymuşlar.

bilmiyorsan g*tünün huyunu, içmeyeceksin turşu suyunu.