Tosun Paşa Filminde Yeşil Vadi'yi Kimin Hak Ettiği Sorusunun Hukuki Açıklaması

Tellioğulları mı, Seferoğulları mı? Tosun Paşa filminde Yeşil Vadi'yi hangi aile hak ediyordu?
Tosun Paşa Filminde Yeşil Vadi'yi Kimin Hak Ettiği Sorusunun Hukuki Açıklaması

mîrî arazilerin kullanımını düzenleyerek, toprakların daha verimli ve düzenli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan 1858 arazi kanunnamesi baz alındığında zilyetlik hakkı bakış açısından arazinin kullanım hakkını elde eden kişinin, bu araziyi fiilen işlemesi ve verimli bir şekilde kullanması beklenir.

talip olan iki ailede de bu yönde bir yetkinlik ve niyet tespiti yapılamadığından, yapılan bilirkişi incelemesinde tellioğulları temsilcilerinin atalarının vadiyi ilk gören olmasından dolayı bir hak iddia etmesinin yasal dayanağı bulunmaması (seferoğulları tarafından getirilen akli meleke eksikliği iddiası delil yetersizliğinden göz önünde bulundurulmamış), ayrıca tellioğulları ailesinin genç damadının tahrik edici davranışları sonrası oluşan kavgalar, huzur bozucu eylemler ve muhitte oluşan kutuplaşma düşünüldüğünde; yönetimindeki kamu gücü ve geçmiş başaraları göz önünde bulundurulduğunda valilik tarafından arazinin kullanım hakkının hakiki tosun paşa'ya verilmesinin doğru karar olduğunu düşünüyorum.

ama bahsi geçen kişinin, ilgili kararı verecek olan vali'nin kızı leyla hanım'la izdivaç bağı kurması, iskenderiye eşrafında bu doğru kararın objektifliğine gölge düşürdüğünden, seferoğulları ve tellioğulları'na oluşan çıkar çatışması sebebiyle itiraz hakkı kazandırsa bile, 1840 londra antlaşması'nda mısır hıdivi'ne tanınan bazı imtiyazlar sonrası, tosun paşa'nın babası olan kavalalı mehmed ali paşa'nın hakimiyet kurduğu bu bölgede adil bir yargı kararı beklenmesi abesle iştigalidir.