Uçaklardaki Acil Çıkış Kapısı Önü Koltukları, Yolcuların Hayatı İçin Ne Kadar Önemli?

Havayollarının, yolculara daha rahat bir yolculuk sağladığı için daha pahalıya sattığı bu koltukların sahipleri, esasında ciddi bir sorumluluk altına giriyor. İnceliyoruz.
Uçaklardaki Acil Çıkış Kapısı Önü Koltukları, Yolcuların Hayatı İçin Ne Kadar Önemli?
iStock

acil çıkış kapısından çok havayolu şirketlerinin ekmek kapısı olarak kullanılan kapıdır. ünlü bir hava yolu ile 6 saati aşan uçuşlarda bu koltuk için ödemeniz gereken para 1.620 tl'dir. yurt içi uçuşlar ve kktc uçuşlarında 60 tl, 6 saat altındaki yurt dışı uçuşlarda ise 670 tl istenmektedir.


ben de pek tabii ki parasını ödeyip zaman zaman bu koltuğu kullanıyorum. ancak bu koltuğu kullanmanın koşullarının da farkındayım. peki uçuş görevlisinin sorduğu basit bir soru ile burada oturan kişinin yapması gerekenleri yerine getireceği, olası bir facia durumunda daha fazla kişinin ölümüne sebep olmayacağını nereden biliyoruz? oturduğu koltuk için 1.620 tl para ödeyen yolcu uçuş görevlisi teyit almak için sorduğunda "ben sorumluluk alamam" deyip yerini değiştirecek midir?

bu koltuklarda oturmanın getirdiği bazı önemli sorumluluklar var

acil çıkış koltuklarına yolcu yerleşimi adlı genelgede bu sorumluluklar havayolu şirketi ve yolcu için şu şekilde belirtilmiştir:

havayolu şirketi

1) acil çıkış koltukların, uçuşun kritik safhalarında boş bırakılmamasına yönelik
gerekli tedbirleri almak ve uygulamak zorundadır. (örneğin pas ekip ya da işletme
personelinin bu koltuklarda oturtulması.)

2) bu koltuklara oturmalarına müsaade edilecek yolcuların, acil bir durum esnasında
kabin ekibinden alacağı aşağıdaki hususları içeren brifing sonrasında uçağın en hızlı
ve en emniyetli şekilde tahliyesine yardımcı olabilecek fiziki ve zihinsel yeterlilikte
olduklarından emin olmak zorundadır:

a) acil çıkış yerinin bilinmesi,
b) acil çıkışın kullanımı için talimatların anlaşılması,
c) acil çıkışın kullanımı,
ç) tehlike için dış şartların değerlendirilmesi,
d) ekip üyesince verilen tüm yönlendirmelerin takibi,
e) acil çıkış kapılarının/pencerelerinin kullanımını engellemeyecek biçimde
yerleştirilmesi ya da emniyete alınması,
f) uygulanabilir durumlarda tahliye kaydırağının durumunun değerlendirilmesi,
gerektiğinde kaydırağın şişirilmesi (manuel şişirme kolunun kullanımı vb.),
g) süratle acil çıkışlara geçilmesi,
ğ) uygulanabilir durumlarda kaydıraktan inen kimselere yardım etmek için
kaydırağın açılmasından sonra dengede tutulması,
h) tahliye sonrası yolcular için emniyetli bir yolun seçilmesi ve izlenmesi.

3) yolcunun “check-in” işlemleri sürecinde aşağıdaki madde kapsamında gerekli
tedbirlerin alınmasını sağlamakla yükümlüdür. bu tedbirlere rağmen anılan
maddede belirtilen kategorideki yolculardan olduğu saptanması durumunda, kabin
ekibi tarafından acil çıkış koltuklarına uygun yolcu oturumu sağlanacak ve
koltuklar boş uçurulmayacaktır.

bu koltuklarda seyahat edemeyecek yolcular

a) hızlı hareket etmeleri istendiğinde bunu yerine getiremeyecek durumdaki
hareket kısıtlaması olanlar,
b) zihinsel veya fiziksel engelliler,
c) verilecek yazılı ya da sözlü talimatları algılayamayacak şekilde görme veya
duyma engelli olanlar,
ç) yaşlılık veya hastalık gibi nedenlerle hızlı hareket etmede güçlük çekenler,
d) hızlı hareket etmede ya da acil çıkışa ulaşmada veya acil çıkıştan geçişte zorluk
çekecek aşırı kilolu olanlar,
e) bir yetişkin tarafından refakat edilsin veya edilmesin bebekler ve çocuklar,
f) sınır dışı edilmiş, kabul edilemez ve tutuklu yolcular,
g) rehber köpeği veya evcil hayvan eşliğinde seyahat edenler,
ğ) çıkışın açılmasını engelleyecek biçimde bir başka kimseden sorumlu olanlar,
h) 2. maddede yer alan görev ve sorumlulukları yerine getireceğini kabul
etmeyen/etmeyecek yolcular

yolcunun sorumluluğu

1) mürettebat güvenli bir şekilde açana kadar diğer yolcuları acil çıkış kapısından uzak tutmak.
2) mürettebat üyelerinin talimatlarına göre acil çıkış kapılarını açmak.
3) escape slide açıldıktan sonra yolcuları hızla tahliyesine yardımcı olmak.
4) acil tahliye kaydırağından indikten sonra, inen diğer yolculara yardım etmek ve onları uçaktan uzaklaşmaları için yönlendirmek.

tekrar soralım

koltuk için 1620 tl ödeyen yolcu sorulduğunda panik atağı olduğunu, gözlerinin bozuk olduğunu, nefes darlığı problemi olduğunu vs. belirtecek midir? bugüne kadar (koltukların ücretsiz olduğu dönem de dahil) "ben bu işi yapamam" diyen tek bir yolcuya rastlamadım.

peki burada oturan yolcunun acil durumda, talimat beklemeksizin kapıyı açıp birçok kişinin ölümüne sebep olmayacağının (yangın vardır, o kapı açılmamılıdır ya da bir süre beklenip açılması gereken durumlar vardır), kapıyı açınca, tepeden çantasını da alıp çıkıp gitmeyeceğinin ve sorumluluklarını yerine getirmeyeceğinin garantisi var mıdır? hayır...

şahsi fikrim, bu çıkışlardaki en azından birer koltuk uçuş görevlilerine ayrılmalı ya da ücretle kafaya göre satmak yerine yıllık alınabilecek sağlık raporuna sahip olan kişilere ücretsiz verilmelidir.

şu an, dışarıdan görünen bariz bir problemi yoksa internetten parasını ödeyen herkes bu koltuklara erişebilmektedir ve bu olası kazalarda içerideki yolcuların hayatı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

benzer bakış açısında bir yazı.

"acil çıkış yolcuları için bazı ön şartlar belirlenebilir (yaş, eğitim vb.) ve bu şartları karşılayan istekli yolcular için eğitimler (uygulama içeren) düzenlenerek bu yolcular acil tahliyeler için bilgilendirilebilir. bu yolculara verilecek özel bir tanıtım / indirim kartı ile daha düşük fiyatla ve acil çıkış yanlarında seyahat etmeleri sağlanabilir. bu yolcular sisteme kayıtlı olacaklarından check- in sırasında acil çıkışlara uygun koltuklara atanabilirler. bu şekilde özellikle öğrenciler gibi bazı gruplar düşük ücretle seyahat avantajı yakalarken, havayolu da hem sadık grup yolcu kazanır hem de marjinal maliyeti düşük olan boş koltukları satarak kar etmiş olur en önemlisi uçuş emniyetini de artırmış oluruz."