Ülkemizde Küfür Anlamında Kullanılan Nah Hareketinin Kökeni

Nah hareketi nereden geliyor? Nah hareketinin tarihi? Ülkemizde küfür, hakaret anlamında kullanılan nah hareketinin tarihi oldukça eskiye uzanıyor.
Ülkemizde Küfür Anlamında Kullanılan Nah Hareketinin Kökeni

mano fico: incir eli, işareti ya da hareketi. (bizdeki anlamı: nah hareketi.)

ülkemizde çoğunlukla argo, küfür, hakaret vb. bağlamlarda kullanılan bir hareketin orijinal anlamı/kökeni ufukları iki katına çıkarmasa da; birçok davranışın, inancın, geleneğin geçmişten şimdiye şekil/anlam değiştirerek nasıl uzandığı konusunda insanı şaşırtır, sarsar.


incir işareti semboliktir; kötü gözü (nazarı) uzaklaştırdığına ve insanı koruduğuna inanılmıştır. adını italyancadan alır: “fica” incir anlamına geldiği gibi kadın cinsel organı (vulva) anlamı da taşır. işaretin adını incirden alması bu meyvenin görüntüsü ya da iç yapısı ile alakalı olabilir. dolayısıyla incir işareti müstehcenlik içerir ve aşağılama amaçlı yapılır. 


incir işaretinin/hareketinin kötü ruhları savuşturma gücü olduğuna dair inanç, bu ruhların cinsiyetsiz olduğu ve cinsellik içeren herhangi bir görüntüden korkacakları düşüncesine dayanır. incir işareti birçok bölgede kırmızı mercan muska/nazarlık şeklinde, kol saatlerinde ya da kolyelerde kullanılır ve kökeni yüzyıllar öncesine dayanır. öyle ki, tutku (ya da şehvet) hissini tasvir eden orta çağ resimlerinde, hz. isa'yla alay etmek için ona incir işareti çeken kişiler görülür.


incir sizi kötü ruhlardan korusun!

kaynak: dictionary of symbolism: cultural icons and the meanings behind them, hans biedermann, s. 129.