Ursula K. Le Guin'in, Bugünün Politik Tartışmalarını On Yıllar Önce Öngördüğü Kitapları

Ursula K. Le Guin, pek çok iyi bilim kurgu yazarı gibi bazı şeyleri çok önceden görmüş.
Ursula K. Le Guin'in, Bugünün Politik Tartışmalarını On Yıllar Önce Öngördüğü Kitapları

ursula k. le guin... çalışmaları politik açıdan zamanının çok ötesinde bir bilinci yansıtıyordu ve politik doğruculuk terimi mevcut çağrışımlarını kazanmadan çok önce politik doğrucu metinlerle toplumsal normlara meydan okuyordu. hikâye anlatımı yoluyla karmaşık sorunları ele alma yeteneği, onu ileri görüşlü bir yazar olarak diğerlerinden ayırıyordu. dünyadan göçeli 5 seneden fazla oldu, 50 seneden uzun zaman önce yazdığı bir kitaptaki kolay göze çarpmayan bir detay hâlâ gelecekten bir metin okuduğunuz hissiyatını doğurabiliyor.

karanlığın sol eli adlı romanında, orada yaşayanların isteğe göre cinsiyet değiştirebildiği bir dünyayı araştırıyor. bu onun toplumların toplumsal cinsiyet rollerini oluşturma yollarını ve akışkanlığın geleneksel normlara nasıl meydan okuduğunu incelemesine olanak sağladı. kitap, toplumsal cinsiyet ve cinsellik hakkındaki tartışmaların bugünkü kadar ana akım olmadığı bir dönemde, 1969'da yayımlandı.


mülksüzler adlı eseri, sınıf ve kültüre göre bölünmüş bir toplumu tasvir ederek ırk ve kimlik konularını ele alıyor. ayrıcalık kavramını ve bu kavramın insanların yaşamları üzerindeki etkisini ele alıyor ve dışlanmış olanların mücadelelerine dikkat çekiyor. kitap 1973'te yazılmış, 1974'te yayınlanmıştı.


yerdeniz serisi, özellikle de "en uzak sahil", çevresel denge temasına ve bu dengenin bozulmasının sonuçlarına değiniyor. le guin, modern çevre hareketinin ön plana çıkmasından çok önce çevre bilincini ve insanların doğal dünyayla uyum içinde yaşaması ihtiyacını savunuyordu. serinin ilk kitabı 1968'de, sonucusu ise 2001'de yayımlanmıştı.


dünyaya orman denir isimli sömürgeciliği ve yerli halkların sömürülmesini araştıran bir uzun hikâyede le guin, gerçek dünyadaki siyasi dinamikleri yansıtarak, emperyalist eğilimlerin ve gücün başkalarına hükmetmek için kullanılmasının sonuçlarını eleştiriyor. ilk kez 1972'de yayınlanmıştı.


daha fazla çalışma adı verilerek örnekler çoğaltılabilir

zaten yukarıda bahsettiğim her bir eserde yalnızca dikkat çektiğim konular değil, günümüz aktivizminin bütün belirleyici ögeleri mevcuttu. kitapları hâlâ insanın doğasını, toplumun işleyişini ve farklı düşünce biçimlerini anlamaya yönelik derinlemesine sorgulamayı becerebiliyorlar. günceller, zamansızlar ve geçerliliklerini kolay kolay yitirmeyecek gibiler.