Uygulanmış İlk Büyük Sansür Denemesi: Qin Shi Huang'ın Konfüçyüs Öğretileri Yasağı

Dünyadaki tüm sansür denemeleri gibi başarıya ulaşamayan bu deneme de, Çin Seddi'ni yaptıran adam olarak bilinen Çin hükümdarının çabası sonucu ortaya çıkıyor.
Uygulanmış İlk Büyük Sansür Denemesi: Qin Shi Huang'ın Konfüçyüs Öğretileri Yasağı


yapılan uygulamayı anlatmadan önce o sürece nasıl gelindi biraz ondan bahsedelim ki taşlar tam yerine otursun

olayın baş aktörü qin shi huang idi m.ö. 259 yılında doğduğunda ülkesi çin birçok feodal yapıda derebeylere bölünmüş şekilde birbirleriyle savaş halindeydiler. bu kargaşa ortamında başarılı olup diğer feodal yapıları kendi bünyesinde toplamaya başaran derebeylik ülkenin batısında bulunan ch'in derebeyliği olmuştur. bu derebeyliğin yürüttüğü devlet politikası legalizm görüşlerini temel almaktaydı. legalizme göre ülke yönetiminde insandan çok devlet önemli idi. halkın yöneticilerin getirdiği kurallara uyma zorunluluğu vardı. kanunları hükümdar belirler ve isteği zaman değişiklik yapabilir. bu görüşler o güne kadar çin'in devlet anlayışında etkili olan konfüçyus temelli devlet anlayışının tam zıttıydı.

işte yukarıda bahsettiğim qin shi huang, legalizm etkisinde olan bu derebeylikte doğup büyümüş ve m.ö. 238 yılında yönetimi ele almıştır. m.ö. 238- 221 yılları arasında diğer derebeylikleri yıkarak m.ö. 221 yılında kendisini çin'in ilk imparatoru ilan etmiştir. böylelikle çin'de resmen imparatorluk dönemi başlamıştır.


qin shi huang ülkeyi tek bir çatı altında güçlendirmek için çeşitli reformları hayata geçirmeye başladı. refomları gerçekleştirirken daima tutucu, sert ve acımasız olmuştur.

bunlardan bazıları

-ülkeyi imparator tarafından atanan valilerle yönetme
-merkez bir ordu kurma
-para ve yazı sisteminde belirli standartlar belirleme
-çin'in her bölgesinde geçerli tek bir kanun sistemi oluşturma

görüldüğü üzeri tek çin anlayışından hareketle çeşitli refomları uygulamaya koyduktan sonra sıra son aşamaya yani düşünceleri silmeye gelmişti. temel aldıkları legalizm düşüncesine zarar verdiği ve ülkeyi tekrardan bölebilecek hareketlete neden olabileciği düşüncesiyle konfüçyüs düşüncesine dair herşeyi yok etme kararı alınmıştır. neticesinde m.ö. 213 yılında yayınlanan bir emir ile çin'de bulunan tüm kitapların yakılması (tıp kitapları hariç) ve karşı çıkanların öldürülmesi buyrulmuştu. emirle birlikte ülke çapında sayısız kitap yok edilip, birçok insan öldürülmüştür.

gerçekleştirilen eylem dünya tarihinde yapılan ilk büyük sansür olarak kayıtlardaki yerini almıştır. konfüçyüs'ün düşünceleri bu çapta bir sansürle yok edilmeye çalışılmış olsa da her sansür gibi bunun da başarılı olamadığı net bir şekilde ortadadır.