Vandalizm Kavramının İsim Babası Olan Kavim: Vandallar Kimdir?

5. ve 6. yüzyılda Avrupa'ya epey sıkıntı veren Vandallar'a dair bilinmesi gerekenler.
Vandalizm Kavramının İsim Babası Olan Kavim: Vandallar Kimdir?
Tarkan: Altın Madalyon filminde Zeki Alasya, Vandal Kralı'nı canlandırmıştı.

vandalizme adlarını veren vandalların orijini kesin olarak bilinmez. çoğunluğunu cermen kavmine mensup insanlar oluşturur. kavimler göçü sırasında doğan otorite boşluğunda ortaya çıkmışlardır ve ms 429-534 yılları arasında vandal krallığı'nı kurmuşlardır. bir kısım yağmacı iskandinav yarımadası'ndan avrupa içlerine akın yapmış, doğu avrupa'daki cermen topluluklarından bazıları ile ile birliktelik kurup batıya doğru göçe başlamışlardır. önce frankları yenip galya'ya yerleşmiş, daha sonra ispanya'ya ilerlemişler ve burada yaşamışlardır. talan ettikleri yerlerdeki başıbozuklar da kendilerine katılınca durdurulamaz bir güç olmuşlar, bir nevi işid gibi bir ordu kurmuşlardır.


roma bunlarla başa çıkamayınca gemiler tahsis ederek afrika'ya geçmelerine izin vermiştir. afrika'ya geçerken sayıları 20 bine ulaşan bir talancı ordusu haline gelmişlerdir. kartaca'daki roma ordusu'nu yenerek burada bir devlet kurmuşlar, akdeniz'deki adaları da istila etmişlerdir. bununla yetinmeyip roma'ya yürümüş ve önlerine çıkan her köyü yakmış, en sonunda da roma'yı yağmalamışlardır. sonunda doğu roma imparatoru, vandallar'ın üzerine bir ordu yollayıp bunları tarihten silmiştir. 100 yıldan az bir süre hüküm sürmüşler, dilleri, sanatı, milliyetleri konusunda günümüze bir bilgi kalmamıştır. karışık kavimlerden oluşan bir yağmacı ordusu olmasalardı tarihten bu kadar kolay silinmezlerdi.


geçtikleri yerde önlerine ne gelirse yakıp yıkmış, ekinlere ve evlere zarar vermişler, kadınlara tecavüz etmiş, kızları kaçırıp seks kölesi yapmışlardır. acımasızlıkları ve vahşetleri insanlara korku salmıştır. en son roma'yı da vahşice yağmalamışlardır. günümüzde anlamsız şekilde tahribat yapıp başkalarının veya kamunun mallarına zarar verenlere vandal denilmesi bu sebeptendir.

Tarkan: Viking Kanı Filmindeki Travmatik Dev Ahtapot Sahnesi Nasıl Çekildi?