Viking Kralı I. Harald Nasıl Bluetooth Teknolojisinin İsim Babası Oldu?

Viking kralı I. Harald, Bluetooth'un isim babasıdır. Bu teknolojinin adına, 10. yüzyılda yaşamış kral I. Harald ilham vermiş. Peki nasıl?
Viking Kralı I. Harald Nasıl Bluetooth Teknolojisinin İsim Babası Oldu?

"harald bluetooth gormsson, 958 ile 986 yılları arasında danimarka'da hüküm sürmüş bir kraldır.

yüzyıllar boyunca tarihin gölgesinde kalan harald bluetooth, viking tarihinin derinliklerinden çıkarıldı ve yenilikçi bir teknolojiyi sayesinde tanınır oldu. kral harald, danimarka'nın komşu ülkeleriyle birleşmesine ve aynı zamanda iskandinavya'nın hıristiyanlaşmasında büyük rol oynamıştır.

danimarka kralı hakkındaki bilgiler, hükümdarlığı sırasında ve sonrasında bazı tarihçiler tarafından yazılan kaynaklardan gelmektedir. bu kaynaklar harald'ın özelliklerini süslemekten ya da abartmaktan çekinmemiş, bazen birbirinden farklı betimlemelerde bulunarak viking kralının efsanesine katkıda bulunmuşlardır.

harald "aklının ve inancının gücüyle dikkat çekici" ama aynı zamanda "bilgelikten ve büyük bir zekâdan yoksun" olarak tanımlanmıştır.

gormsson soy isminden de anlaşılacağı üzere harald, danimarka kralı gorm ile thyra'nın oğludur. harald, pagan olarak doğmuştur ancak 960-963 yılları arasında hıristiyanlığı kabul ederek danimarka'nın ilk hıristiyan kralı olmuştur. o yıllarda hristiyanlık bir yenilik değildi fakat kralın dinini değiştirmesi bu dinin kalıcı olmasını sağlamıştır.


harald'ın din değiştirmesi sadece bir inanç eylemi değil, aynı zamanda siyasi bir karardır. bu karar, danimarka kilisesi'nin bağımsızlığını korumasına yardımcı olmuştur. kral, halkını korumak istemiş ve onları eski inanç ve geleneklerinden vazgeçmeye zorlamayarak paganizmden hristiyanlığa yumuşak bir geçiş sağlamıştır.

peki kral harald neden "bluetooth" olarak biliniyordu?

harald'ın, danca adından da anlaşılacağı üzere mavi ya da siyah görünen çürük bir dişi vardı: harald blåtand gormsen, blå mavi ve tand diş anlamına geliyordu.

bu ayrıntı ilk kez, danimarka'nın tarihi olaylarını anlatan chronicon roskildense'de bahsedilmektedir. yazar, daha fazla ayrıntı vermeden harald'ı tanımlamak için latince blatan kelimesini kullanmıştır.

dini disiplinin yeniden yapılanmasına yardımcı olmak için danimarka'ya taşınan fransız din adamı æbelholtlu william, kral harald'ın mavi dişini açıklayan ilk kişidir. william, 12. yüzyılın ikinci yarısında yazdığı danimarka krallarının soyağacında harald'ın dişini koyu mavi, neredeyse siyah olarak tanımlamıştır.

yine de dişin renginin kaynağı bilinmemektedir. o dönemdeki sağlık ve diş bakımı eksikliği, kraliyet mensupları arasında bile kötü dişlere sahip olmanın yaygın olduğu anlamına geliyordu.

bir diğer teori; iskandinavlar'ın, bir tür yabani meyve olan çileğine olan düşkünlüğüdür. bu mavi renkli meyve dişlerinin kararmasına neden olmuş olabilir.

harald'ın genel görünüşü hakkında net bir izlenim edinmek de zordur. az sayıdaki tasvirinden biri olan roskilde katedrali'nin sütunlarında, kırmızı çorapları, mavi eteği ve altın zırhıyla 16. yüzyıldan kalma bir adam olarak gösterilmektedir.

jelling taşları kompleksi, harald bluetooth hakkında önemli ve değerli bilgi kaynağıdır.

harald'ın babası, muhtemelen ilk oyma taşı karısı thyra'nın anısına dikmiştir. harald ikinci taşı ailesini onurlandırmak ve siyasi başarısını kutlamak için dikmiştir. runik yazıtlarıyla harald'ın taşı, norveç ve isveç topraklarının ilhakı ve krallığın hıristiyanlaştırılması gibi başarıları hakkında bilgi kaynağı oluşturmaktadır.

harald, oğlu tarafından sürgüne zorlandı ve bluetooth'un saltanatının sonu oğlu sweyn'in isyanıyla başladı. sweyn, bazı mutsuz aristokratlarla birlikte kralı sürgüne zorladı.

kaynaklara göre harald, sürgüne gönderildikten kısa bir süre sonra bir okçu tarafından -tuvaletini yaparken- öldürmüştür. sweyn, babasının hayatı hakkındaki bilgilerin kaybolmasına kesinlikle katkıda bulunmuştur.

harald bluetooth ve bluetooth teknolojisinin doğuşu

1997 yılında birkaç büyük iletişim şirketi cihazları birbirine bağlamak için yeni bir teknoloji geliştirdi. iki iskandinav şirketi olan nokia ve ericsson projeye öncülük etti.

proje üzerinde çalışan iki mühendis, yeni teknolojilerine bir isim arıyorlardı. sohbetleri sırasında tarihe duydukları ortak sevgiden bahsettiler. içlerinden biri vikingler hakkında okuduğu bir kitaptan bahsetti, kitapta tuhaf bir viking kralı da vardı: harald bluetooth.

mühendisler, birleştirici bir kral olan harald bluetooth ile çeşitli cihazları benzersiz bir ağa bağlamak için oluşturdukları araç arasında bir paralellik kurdular. içlerinden biri (jim kardach) isim seçimini üstlerine açıklamak için bir powerpoint hazırladı. powerpoint'te bir taşın üzerinde elinde bir cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayar tutan stilize bir harald resmi yer alıyordu.

bluetooth birkaç ay boyunca bir kod adı haline geldi, ancak "radiowire" veya "pan" (kişisel alan ağı) adıyla değiştirilmesi gerekiyordu. iletişim ekibi "bluetooth "un arkasındaki anlamın gücünü kavradı ve bunu teknolojinin resmi adı olarak korudu. bluetooth resmi olarak 1998 yılında piyasaya sürüldü ve ericsson 1999 yılında ilk bluetooth telefonu üretti. teknoloji bugün hala yaygın olarak kullanılmaktadır.


ilginç bir şekilde, bluetooth logosu da almanlar ve iskandinavlar tarafından antik çağın sonu ile orta çağ arasında kullanılan runik alfabeden esinlenmiştir. harald blåtand'ın baş harflerini birleştirerek mevcut logoyu ortaya çıkardılar.

krallıkları birleştiren harald gibi bluetooth teknolojisi de çeşitli cihazları birbirine bağlıyor. ayrıca, ürünleri arasında iletişimi sağlamak için farklı işletmelere liderlik edenlerin ortak çabasını temsil eder.

kaynak