Yaklaşık 2 Milyon Yıl Önce Yaşamış Olan Çalışkan Bir İnsanımsı: Homo Ergaster

Homo Erectus'la birbirlerine oldukça benzeyen ve hatta kimilerince Afrikalı Homo Erectus diye adlandırılan insanımsı Homo Ergaster'lere dair bilinmesi gerekenler.
Yaklaşık 2 Milyon Yıl Önce Yaşamış Olan Çalışkan Bir İnsanımsı: Homo Ergaster

1949 yılında güney afrika'da john t. robinson tarafından keşfedilmiş, yaklaşık 2 milyon yıl önce yaşamış çalışkan bir dostumuz homo ergaster. nitekim 'ergaster', yunanca 'işçi' demektir. işçi dostumuz ilk defa 1949'da keşfedilmiş olsa da en eksiksiz iskeleti kayoma kimeu ve alan walker, 1984 yılında kenya'da ortaya çıkarmıştır.


ergaster, homo rudolfensis'ten de daha büyük bir beyne sahipti, yani modern insana daha yakındı. homo habilis gibi alet yapma yetisine sahip olduğu gibi yaptıkları ‘acheulian’ denen taş aletler de daha kompleksti. acheulian ismi, el baltaları keşfedilmiş fransa'daki saint-acheul'den gelir. achaeulian alet teknolojisi çok önemlidir çünkü aşağı paleolitik dönemde yaşamış insan nüfusunun çoğunluğuna bu teknolojinin yayıldığını görürüz. el baltalarının şekli şemali tipiktir: iki yüzlüdür, simetriktir ve karakteristik bir ovalliğe sahiptir. lakin bu taş aletlerin tarzı 1 milyon yıl içerisinde neredeyse hiç değişmemiş, bir gelişim geçirmemişti; bu demek oluyor ki henüz insan yaratıcılığından yoksundular.


iki ayak üzerinde yürüyen maymunlar içerisinde, afrika’dan dışarıya çıkmış ilk türün de homo ergaster olduğu düşünülür. günümüz beijing’ine kadar geldikleri düşünülen bu türün soğuk bölgelerden geçmiş olması için ateşi keşfetmiş olabilecekleri de tahmin edilmekte, eğer öyleyse beyinlerinde bir gelişme olduğunu varsayabiliriz.


soyu konusunda da şöyle özetleyebileceğim bir teori var:

homo habilis -> homo ergaster -> homo antecessor -> homo heidelbergensis -> homo neanderthalensis

yani homo ergaster'in homo habilis soyundan gelmiş olduğu düşünülür.


ergaster'lerde, kadın ve erkek arasındaki ayrılıklar australopithecus'lara göre azalmıştı. ayrılıkların azalması çiftleşme yarışının da azaldığını, ilginin başka yerlere, daha kompleks toplumsal kurumlara kaydığını gösterir.

boyun omuruna bakarsak, ergaster'in bir tür proto-dil'e de sahip olmuş olma ihtimali vardır.

Yeni Keşfedilen ve Çağdaşlarından Farklı Özellikler Gösteren İnsan Türü: Homo Luzonensis