Yazar Mina Urgan'ın, Çağın Gerekliliğine Uymakla İlgili Her İnsanın Kendini Bulacağı Sözleri

Bir Dinozorun Anıları isimli kitabıyla okuyanın bakış açısına nice güzellikler katan büyük yazarın bu kitabında dinozorluğuna övgü kısmı herkesin hayatına dokunan, kitabın en çarpıcı bölümlerinden.


çağımıza uymak zorundayız palavrasına da hiç mi hiç inanmıyorum. 


eğer yaşadığım çağın en yüce ideali köşeyi dönmekse; eğer yaşadığım çağ toplumsal adaletsizlik üstüne kuruluysa; eğer yaşadığım çağ inandığım her şeyi yadsıyorsa; eğer yaşadığım çağa bayağılık ve çirkinlik egemense ben böyle bir çağa neden ayak uydurmak zorunda kalayım? 


tam tersine başkaldırırım, direnirim böyle bir çağa karşı. 


bu yüzden dinozorlukla suçlanmam da vız gelir bana. çünkü ben dinozoru tarih öncesi çağların nesli tükenmiş bir hayvanı olarak değil; geçmişin doğruluğu kanıtlanmış ve yadsınamaz değerlerini yeni sentezler yaparak geleceğe taşımayı amaçlayan bir yaratık olarak tanımlıyor, dinozorluğumla övünüyorum.