18 ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı'da Kullanılan Gümüş Para: Zolta

Değeri Osmanlı kuruşunun biraz altında olan zoltaya dair bilinmesi gerekenler.
18 ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı'da Kullanılan Gümüş Para: Zolta

zolta, 18 ve 19.'uncu yüzyıllarda osmanlı devletinde kullanılan gümüş para. “zlota” veya “zolota” da denilir. değeri “kuruş” un biraz altındadır. başlangıçta yaklaşık 20 gram basılan zoltaların ağırlıkları zamanla 3 grama kadar düşmüştür. aynı şekilde başlangıçta 39 mm olan çapları da küçülerek, son zoltayı bastıran 2. mahmut döneminde 28 mm olmuştur.  

devletin bastırdığı “kuruş” lardan biraz daha hafif olan lehistan baskısı “zlota”ların ülke içinde kullanımını önlemek amacıyla bastırılmaya başlamıştır. aynı dönemlerde basılmakta olan “taler” ve “zlota”lar örnek alınarak her iki yüzü de yazı ile doldurulmuştur. bu yazıların içerikleri paraların tedavülde oldukları sürece pek az değişikliğe uğramıştır. zoltalarda tuğra yoktur. örnek olarak 1. abdülhamid’in bastırdığı zoltanın üzerinde yazanlar şöyledir:

ön yüz: sultan ül barreyni vel bahreyni hadim ül haremeyn iş şerif (iki karanın ve iki denizin sultanı, şerefli iki haremin hizmetkârı)

arka yüz: essultan abdülhamid bin ahmed han dame mülkühü durube fi konstantiniye 1187 (ahmet oğlu sultan abdülhamid han, mülkü daim olsun, 1187 tarihinde istanbul’da basılmıştır (darb edilmiştir))

ayrıca ön yüzde paranın cülusun kaçıncı yılında basılmış olduğunu gösteren bir rakam bulunur. arka yüzde basım tarihi olarak belirtilen 1187 aslında padişahın tahta geçiş tarihidir. paranın gerçekten basıldığı tarihi bulmak için bu tarihe ön yüzde bulunan rakamı eklemek gerekir. bu yöntem hemen hemen bütün osmanlı paralarında geçerlidir. 

zoltanın büyüğü "çifte zolta", küçüğü de "yarım zolta"dır. özellikle çifte zolta, hem isminin azameti hem de cisminin cesameti (40 gr gümüş) ile güven ve saygı uyandıran bir paradır.

Bir Koleksiyoncunun Gözlemleriyle Cumhuriyet Boyu Türk Madeni Parasının Acayip Örnekleri