ABD Tarihindeki İlk Siyahi Eyalet Valisi: Pinckney Benton Stewart Pinchback

Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore'a rahmet okutacak ismiyle akıllarda kalan ancak ABD tarihi için bir ilk haline gelen bu siyasetçiyi tanıyoruz.
ABD Tarihindeki İlk Siyahi Eyalet Valisi: Pinckney Benton Stewart Pinchback

pinckney benton stewart pinchback abd tarihindeki ilk siyahi eyalet valisidir. genellikle adı p.b.s pinchback olarak kısaltılır. 1837-1921 yılları arasında yaşamıştır. babası william pinchback beyaz bir toprak sahibi ve annesi de onun kölesidir, ancak kendisi köle değildir. georgia'da özgür bir vatandaş olarak dünyaya gelmiştir.


1848 yılında babası ölünce annesi onu ve diğer kardeşlerini ohio'ya götürmüştür. 1861-1865 amerikan iç savaşı'na subay olarak katılmıştır. savaştan sonra cumhuriyetçi parti'den seçimlere katılarak kazanmış ve 1868 yılında louisiana senatörü seçilmiştir. louisiana eyalet valisi yardımcısı oscar dunn'un ölümü üzerine 1871 yılında vali yardımcılığı vekilliğine getirilmiş ve eyalet valisi henry warmoth'un görevinden azledilmesi üzerine de 1872 yılının aralık ayında louisiana eyalet valiliği'ne atanmıştır. böylece bu göreve gelen ilk siyahi olarak tarihe geçmiştir.

1850'de ABD haritası.

ne var ki, abd'de iç savaş dönemini takip eden yeniden inşa döneminde siyahiler geçici bir süre senatör ve vali olabilseler de, takip eden yıllarda özellikle güney eyaletlerinde çıkarılan ırkçı yasalar sonucunda siyahilerin yirminci yüzyılın ikinci yarısının sonuna kadar bu görevlere gelmesinin engellendiği görülmüş ve sivil hakların korunmasına yönelik federal yasaların ihdası uzun süre ertelenmiştir.

bütün bunlar aynı zamanda, iç savaş sürecinde köleliğin yasaklanması için çalışan kuzey plütokrasisinin, güneydeki kölelerin azat edilmesini aslında yalnızca büyüyen sanayi işletmelerinde kullanılacak ucuz iş gücü için desteklediği tezini güçlendirmektedir.