Alt ve Orta Gelir Grubuna Mensup Kişilerin İlginç Alışveriş Alışkanlığı: Snob Etkisi

Züppe etkisi olarak da bilinen Snob etkisi, alt ve orta gelir grubuna dahil olan kişilerin konu olduğu bir iktisadi etki.
Alt ve Orta Gelir Grubuna Mensup Kişilerin İlginç Alışveriş Alışkanlığı: Snob Etkisi

john maynard keynes'in, tüketicinin zevk ve tercihlerini belirleyen unsurları sayarken belirttiği unsurlardan birisidir snob etkisi. bunun bir diğer adı da züppe etkisi'dir.

klasik iktisatın rasyonel insan ya da diğer bir deyimle homo economicus olarak tabir ettiği insanın aslında rasyonel hareket edemediğini öne sürmüştür keynes. işte bu noktada tüketicinin rasyonel kararlar almadığını belirterek snob etkisi'nin de tüketicinin zevk ve tercihlerini belirleyen faktörlerden birisi olarak ortaya koymuştur.

snob etkisi, tüketicinin genelde kendi gelirleri doğrultusunda alışveriş yapmayabileceği ve çevresinde ekonomik açıdan daha yüksek düzeyde yaşayan insanlara özeneceğini dolayısıyla bütçesini aşan düzeyde tüketim yapabileceğini ifade eder.

snob etkisi, orta gelir seviyesine ait insanların konu olduğu iktisadi/davranışsal etkidir. bilhassa iki konu bu etki üzerinde hakim; iktisat bilimi ve psikoloji.

snob etkisi, orta gelir sınıfına ait bireylerin, kendi sosyal statülerini beğenmeyip farklı yönelimlere girmesidir kısaca. yani sosyete gözükme çabası. marjinalleşme başlangıcı.

birey diyelim ki memur. yani beyaz yakalı ve orta gelir düzeyinde. sosyal statüsündeki herkesin lc waikiki'den giyindiğini gören birey artık o markayı, kendi sosyal sınıfındaki herkes tercih ediyor diye tercih etmeyip alım gücüyle rasyonel olmayan bir davranışa girerek mavi'den alışveriş yapıyor. böylece kendi statüsünden farklı olarak davranıyor. 

bu da firmaların fiyat politikalarını bireylerin davranış etkileriyle güncelleyip prestij fiyatlandırmasına yönelmesine sebep oluyor. o yüzden hem iktisat hem de psikoloji temelli etkidir.

Kadın Futbolunun Yasakları Aşarak Ses Getirir Hale Gelişinin Öyküsü

Kadın Milli Futbol Takımımızın 10 Numarası Melike Pekel'in İlham Verici Hayat Hikayesi