Altın Nasıl Oluşur?

Altının oluşma şekli, Dünya'ya nasıl geldiği, yapay olarak üretilip üretilemeyeceği ve uzay madenciliği hakkında ilginizi çekebilecek birtakım bilgiler.
Altın Nasıl Oluşur?

bugün dünyamızda bulunan altının neredeyse tamamı 4 milyar yıl önce gerçekleşen (altın süpernovalar sayesinde oluşur) meteor çarpmaları sonucunda dünyamıza gelmiştir. o zamandan bu yana lav akıntıları ve diğer kaya tabakalarının altına gömülmüştür.

altın en düşük reaktif elementlerden biridir ancak suda çok az çözünür. deniz suyunun her bir kilometreküpünde yaklaşık 20 gram çözünmüş altın bulunur. (bunu ayrıştırmak pek tabii ki aşırı maliyetli olacağı için değmeyecektir.)

denizlerde bulunan seyreltik altın çözeltisi yeraltı suyu olarak birçok kaya oluşumuna sızer. konsantrasyonu katrilyonda 10 parça kadar düşük olduğu için madencilik yapmaya değmeyecektir.


depremler yerkabuğunda çatlaklara ve ani basınç düşüşlerine yol açar. bu sayede altını çökertir. milyonlarca yıl boyunca tekrarlanan depremler altın damarları oluşturur. dünyadaki altın yataklarının yüzde sekseni bu şekilde oluşmuştur.

dünya'da insan yapımı altın üretmek teoride mümkündür. parçacık hızlandırıcıları kullanarak süpernovalar sırasında oluşan nükleer tepkimeleri taklit edebiliriz. bu şekilde üretilecek altın aşırı maliyetli olacak ve pek tabii ki bu işe değmeyecektir. ek olarak ortaya çıkan nükleer altından nükleer altının ayrıştırılması pek de kolay olmayacaktır.

midas'ın dokunuşu hikayesinin de akıl dışı olduğunu anlamışsınızdır. dokunduğu şeyi altına çevirecek birinin kızını altına çevirmekten daha önce düşünmesi gereken bir sorunu olacaktır: radyoaktivite.


uzay madenciliği altını kendimiz üretmeye çalışmaktan daha az maliyetlidir ve halihazırda üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

ezcümle; ulaşabildiğimiz altın madenleri tükenince ya dünyaya çarpacak yeni süpernova kalıntılarını bekleyeceğiz (ki yüksek ihtimalle ölümümüzle sonuçlanacaktır), ya çok sayıda deprem ihtiyaç duyacağız (yüksek ihtimalle yeni damarlar oluşturacak büyüklükte depremler milyonlarca yıl yerine birden olursa yine ölümümüzle sonuçlanacak) ya da uzaydan temin edeceğiz.


altının madenlerden çıkarılma hızı dünya nüfusunun artış hızından daha yavaştır. altın madenlerinin tükeniyor olması da cabası. 2100 yılında dünya nüfusunun 10.9 milyar olması beklendiğini de göz önünde bulundurursak kişi başı düşecek altın miktarının azalmasından başka bir ihtimal görünmemektedir.

kaynaklar: science focus - wtamu.edu - wikipedia