Atatürk'ün, İnönü Hükümetini Eleştirmek İçin Asım Us'un Köşesinde Yazılar Yayınlaması

Mustafa Kemal Atatürk meğerse zamanında gazeteci Asım Us'un Kurun gazetesindeki köşesinde, ismini kullanmadan, kısa bir dönem yazılar yayınlamış.
Atatürk'ün, İnönü Hükümetini Eleştirmek İçin Asım Us'un Köşesinde Yazılar Yayınlaması

Olay nedir?

atatürk, asım us adıyla ismet inönü ve celal bayarı hatay sorunuyla yeterince ilgilenmedikleri gerekçesiyle eleştirmiştir gazete yazılarında.

asım us sadece atatürk'ün takma adı değil, gerçekte var olan biri. vakit (kurun) gazetesinin başyazar ve sahibi, aynı zamanda eski milletvekili. atatürk, kendi söylediklerini kamuoyuna iletmek için bir hafta süresince asım us'un köşesini ve ismini kullanmış anlaşıldığı kadarıyla.

Atatürk nelerden bahsetmişti?

22-26.01.1937 tarihleri arasında, atatürk dolmabahçe’den vakit (kurun) gazetesine beş gün boyunca başyazı yazdı. imzasını atmadı, yazılar asım us’un adıyla çıktı. konu türk-fransız ilişkileri ve hatay meselesi.

karşımıza bu kez de gazeteci kimliğiyle çıkan atatürk’ün gazetedeki yazılarından bazı başlıklara bakacak olursak; örneğin 22 ocak 1937 günlü vakit gazetesinde konuyla ilgili çıkan ilk yazısında “fransa’nın dostlarına sesleniyoruz! türk halk oyu artık fransız devlet yöneticilerini hatay meselesinde muhatap olmak kabiliyetinden uzak görüyor. fransa’nın başına her nasılsa baş diye üşüşmüş bu efendiler türk enerjisini takdirden uzak adamlardır” diye yazarken, 25 ocak 1937 günü “hükümete sesleniyoruz! onbeş gün bekleyin dediniz, bekledik. onaltıncı gündeyiz. durum nedir? ne oluyor, ne olacak? türk ulusunu yeniden aydınlatınız”, 26 ocak 1937 günü ise “ne demek? türkiye aldatılamaz! fransızlar bizi aldatabileceklerini sanırlarsa bir defa daha gülünç ve acınacak duruma düşerler” şeklinde ifadeler kullanmıştır.

görüldüğü üzere atatürk, yazdığı yazılar ile aslında hem yapılması gerekenler hususunda hükümeti uyarıyor ve yol gösteriyor, hem de âdeta bir gözdağı vererek fransızları gerekeni yapmaları hususunda göreve çağırıyordu. hayatının son günlerini hatay meselesine adayan atatürk’ün bu dönemde basın aracılığıyla halka ve dünyaya verdiği mesajlar son derece önem arzetmektedir.

kaynak: atatürk’ün sosyal ve kültürel politikaları, seda bayındır uluskan

Asım Us hakkında

asım us türk basınına yarım asır hizmet etmiş bir gazeteci. türk gazeteciliğinin önemli isimlerindendir. dünya savaşı'nda ahmet emin yalman'la birlikte vakit gazetesi'ni çıkarmıştır. kardeşi hakkı tarık us bir diğer önemli gazetecimizdir. anılarını "gördüklerim, duyduklarım, duygularım / meşrutiyet ve cumhuriyet devirlerine ait hatıralar ve tetikler" adı altında yayımlamıştır.