Bazı Erkeklerin Kadınlarla İletişim Başlatmakta Zorlanmasının Sebepleri Ne Olabilir?

Bazı erkeklerin kadınlarla iletişim konusunda zorlanması bizim millete has bir şey mi, yoksa mevzunun kökleri daha derinlere mi uzanmakta? İnceliyoruz.
Bazı Erkeklerin Kadınlarla İletişim Başlatmakta Zorlanmasının Sebepleri Ne Olabilir?

türk erkeklerinin kadınlarla iletişim kuramaması...

öncelikle bunun türk toplumuyla direkt ilgisi yok. genel bir açıklamaya ihtiyaç duyuyor diyebiliriz.

bunun hem sosyolojik hem de psikolojik birçok nedeni var. baktığımızda tarihsel süreçte erkekler zaten kadınlara yaklaşma korkusuna sahiptir. geçmişte podcast'ini de yapmıştık. örneğin antik çağda bir kadına yaklaşmanız, aynı statüde bile olsanız belli kurallara tabidir ve öylece iletişim kurmanız, özellikle o kadının ailesi, varsa eşi tarafından negatif algılanırdı ve sonunda rahatlıkla öldürülebilirdiniz. nedeni ise kızların da bir çeşit korunması gereken değer taşıdığıydı.

toplumsal açıdan geçmiş dönemde bireyselliğin olmadığını biliyoruz. yani başta kabilelere, sonrasında da gruplara geçtik, avcı-toplayıcı dönem, tarım devrimi, aristokrasi vs. hep gruplaşmanın olduğu, hindistan kadar olmasa da belirsiz bir kast sisteminin olduğu (örn: asker, çiftçi, aristokrat) ve kastlar arasında geçişin olmadığı bir dönemdi. bunun da bir çıktısı da eşe ulaşım konusunda yaşanırdı. yani tarihsel süreçte belli bir kesimin erkekleri hariç iletişimlerini geliştirememiştir. çünkü bireysel hamle yapmaları çok zordur. ancak aileler tanıştırırsa görüşme mümkündür. bırakın konuşmayı o kızın yanına gitmeleri bile statü farkları yüzünden 20. yy'a kadar imkansızdı.

Emma Stone ve Andrew Garfield.

birçok kişi bu ataerkil dönemi çok vahşi görür ama sistemin tamamı kadınlar kadar erkekleri kontrol etmek için inşa edilmiştir. düşünün ki bir erkek zaten "ataerkillik var abii" diyerek bir kıza yaklaşmamakta, o iletişim katı kurallarla korunmaktaydı. şimdi "incel" dediğimiz topluluk belki kadınlardan red yiyor ama o dönemde olsalar yanlarına bile yaklaşma şansları yoktu.

işin çelişkili kısımlarından biri bu kuralların çok da olmadığı avcı-toplayıcı dönem dediğimiz milyon yıllık süreçte zekamızın gelişmesinin en önemli nedeninin kızları etkilemek olduğu biliniyor. yani o dönemde belli seviyeye gelmişiz, ardından gelen dönemlerde bu özelliğimiz ilerleyememiş. yani her şeyin başı seks diyebiliriz. sonra seneler boyu freud'un her şeyi cinselliğe çıkartmasını eleştirdik durduk. adam haklıydı. toplumsal yapıdan tutun, zekamıza kadar her şeyin bir ucunda erkeklerin uçkuru yatıyor.


günümüzde baktığımızda da ise bireysellik aşırı ön plana çıkmış durumdadır ama erkeğin zihinsel kapasitesi bu bireyselliği geçmiş dönemden kalan mirasla "çalışmak, üretmek ve sahip olmak" üzerine kurgulamıştır. yani iletişim hala kötüdür. iletişimi hala kötü olan erkek üstelik sosyal medya nedeniyle iyice gerilemiştir çünkü biriyle konuşmak yerine dm atabilir. ınsta'da gezebilir ve defalarca reddedilebilir. bu durum yine kızların kendini çok özgüvenli hissetmesine neden olacaktır.

daha kötüsü mastürbasyonla kendini rahatlatabilir. böylece bir yerde geçmişten miras kalan öldürülme korkusunun yarattığı kaygı ile de başa çıkabilir. aslında öldürülme riski yoktur fakat yine de bunu yapar çünkü bir kadınla konuşmak çoğu erkek için ölüm kadar zor bir şeydir. reddedilmeyi hem tarihsel bilinçle hem de bireyselliğin verdiği narsisizm yüzünden aşamazlar.