Benzinde Gerçekten de Dinozor Kalıntıları mı Var?

Benzinin, içinde dinozor da bulunan fosil kalıntılardan meydana geldiği bir şehir efsanesi mi yoksa hakikatin kendisi mi? Kısaca açıklayan bir yazıyı buraya bırakıyoruz.
Benzinde Gerçekten de Dinozor Kalıntıları mı Var?
Sinclair petrol şirketinin maskotu / Santaquin, Utah

fosil yakıtlar t-rex içerir mi?

fosil yakıtlar arasında kömür, benzin, doğal gaz, bitümenler ve katranlı kumlar ve ağır petroller bulunmaktadır. modern yaşam için bu enerji kaynakları, gıda ve su ile rekabet edebilecek öneme sahiptir. fosil yakıtlar olmadan çoğu otomobil yolda kalır, ışıkların çoğu söner ve evlerimiz yazın daha sıcak, kışın daha serin olur.

tüm fosil yakıtlar karbon içerir ve hepsi fotosentez (yeşil bitkilerin ve diğer bazı organizmaların ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürme süreci) ile üretilen organik madde kalıntıları üzerinde etkili olan jeolojik süreçlerin bir sonucu olarak oluşmuştur.

bugün kullandığımız fosil yakıt maddelerinin çoğu alglerden, bakterilerden ve bitkilerden gelmektedir; bunların bazıları 419,2 milyon ila 358,9 milyon yıl öncesine, devonian dönemi'ne kadar uzanmaktadır. sonuç olarak, en azından çoğu zaman, aracınızın benzin deposuna rafine edilmiş dinozor parçaları doldurmuyorsunuz.

bu karbon bileşikleri çok eski olmalarına rağmen fosil değildirler. fosiller eski bitki ve hayvanların gerçek kalıntıları ve izleri olabileceği gibi, sadece kayada oluşmuş izler de olabilir.

fosil kalıntılarına gelince, genellikle hayvanların sadece sert kısımları, bu organizmaların katı ve çürümeye dirençli iskeletleri korunur. kabuklar kalsiyum karbonattan, kemikler kalsiyum fosfattan ve diyatomların cam kılıfları silisyum dioksitten (silika) oluşur. bu parçalar sahiplerinin ölümünden sonra hızlı bir şekilde gömülürse, çevrelerindeki organik dokular korunabilir - ancak bu yumuşak dokular ve sert parçalar da zamanla taşlaşabilir.

buna ek olarak, bazen kemikler, kabuklar ve dokular katı minerallere dönüşür; yani organik dokuları tamamen parçalanmış ve yerini inorganik (veya cansız, karbonsuz) bileşiklere bırakmıştır.

bu tür sertleşmiş ateşe dayanıklı malzemeler iyi enerji kaynakları oluşturmaz.

kaynak