Biz Neden Japonya Diyoruz da Japonlar Kendilerine Nihon Diyor?

İngilizler "Japan", biz "Japon" diyoruz ama Japonlar kendilerine "Nihon" diyor. Bu farklılık nereden geliyor?
Biz Neden Japonya Diyoruz da Japonlar Kendilerine Nihon Diyor?

japonca yazı sistemi; hiragana, katagana ve kanji denen üç farklı alfabenin bir arada kullanılması ile oluşturulmuştur. japonlar alfabelerini asıl olarak çin’den aldılar ve daha sonra basitleştirerek hiragana ve katagana’yı oluşturdular. şimdilik bu alfabeler konumuz dışı.

"japon", kanji olarak iki karakterden oluşur ve japoncada "ni hon" olarak seslendirilir. kanji karakteri "ni", güneş veya gün anlamına gelir. japon anlamına gelen ikinci karakter temel veya kök anlamına gelir ve "hon" olarak okunur. genel olarak da güneşin doğduğu yer, ülke olarak çevrilir.

başta belirtildiği üzere, bu karakterler çin alfabesinden alınmış kanji adı verilen karakterlerdir. çinliler ise bu karakterleri "net puan" olarak seslendirir. çin büyük bir ülkedir ve aynı alfabeyi kullansalar da farklı seslendirmeler kullanan birçok farklı lehçesi vardır.

çin’in kuzeyinde net puan olarak seslendirilen bu karakterler, güney çin’de "n" harfi "j" harfine dönüşerek "jet pan" olarak seslendirilir.

güney çin’e komşu olan malaylar bu kelimeyi çinlilerden ödünç alarak adı geçen ülkeye "jetpang" demişlerdir.

ingilizler ise japonya hakkında bilgileri malaylardan aldıkları için bu ülkeye "japan" demeyi tercih etmişlerdir.

kısaca "nihon" ve "japan" aynı kökten çıkan, farklı yollardan yürüyen kelimelerdir.