Bütün Vergiler Çıkarıldıktan Sonra Yaşamak İçin Elde Kalan Para: Disposable Income

Ekonomi literatüründe verginizi verdikten sonra elinizde kalan parayı ifade eden ve harcanabilir gelir anlamına gelen bu terime kısaca bir bakalım.
Bütün Vergiler Çıkarıldıktan Sonra Yaşamak İçin Elde Kalan Para: Disposable Income

Nedir?

"elden çıkarılabilir, verilebilir gelir" anlamına gelir ve aynı zamanda ekonomi kitaplarında gelirden vergiyi çıkardığımız da elde ettiğimiz sonuçtur.

harcama veya tasarruf amaçlı kullanılabilen gelirdir. genel ekonomi mantığına dayanaraktan, giderlerin gelirlerden kesilmesiyle hesaplanır. kesintinin ardından elde kalan miktardır. gider kalemi olarak dolaysız vergiler, gelir kalemi olarak da kişisel geliri görmek mümkün.

kira fatura gibi şeylerle ilgisi yoktur

ödediğiniz vergilerden sonra elinizde kalan paradır. içinde yapacağınız bütün harcamalar ve eğer yaparsanız birikimleriniz de mevcuttur.

coğrafi gelir farklılıklarını karşılaştırırken dikkate alınması önem taşır

diyelim ki 3 farklı mekandaki beyaz yakalı insanların ortalama brüt gelir, zorunlu harcama ve net gelirlerini inceleyelim:

                                            new york               colorado                 istanbul
brüt gelir....................90k.................60k...................25k
zorunlu harcama.........45k..................25k...................10k
harcanabilir gelir.........45k.............. ...35k....................15k

demek ki, cafcaflı görüntülerine rağmen, delicesine kira ödemeleri ve her şeyi zamlı almaları nedeniyle new york'takilerin yaşamı o kadar da ferah değil... veya colorado çölündeki adamın, ailesini tek zenginliği sayması anlamsız mı?

tabi bu sadece tahmini rakamlarla bir karşılaştırma, bir örnek. isteyen bulduğu verilerle tam ters yönlü sonuçlara ulaşabilir, kurgu serbest.