Cesedi Atmeydanı'nda Paramparça Edilen Osmanlı Sadrazamı: Hezarpare Ahmed Paşa

Osmanlı İmparatorluğu tarihinin en ilginç hikayelerinden birinin başrolünde Sultan İbrahim'in sadrazamı Hezarpare Ahmed Paşa var.
Cesedi Atmeydanı'nda Paramparça Edilen Osmanlı Sadrazamı: Hezarpare Ahmed Paşa

“sultan ibrahim'in son sadrazamı istanbullu ahmed paşa; kalemden yetişmiş, malumatlı, zeki bir devlet adamıydı. bir sinir hastası olan bu padişahın da itimadını kazanmıştı. 

kendisinin yeniçeri ocağı ağları ile iyi geçinmemesi, hatta o devirde birer mütegallibe kesilmiş olan ocak ağalarına karşı bir suikast hazırlaması, kösem sultan'ın da oğlu sultan ibrahim'den nefreti ve onu tahttan indirmek için yeniçeri ocağı ağalarıyla anlaşması istanbul'da bir askeri hükümet darbesine sebep olmuş, sadrazam idam edilmiş, padişah da evvela tahttan indirilip birkaç gün sonra boğdurulmuştu. 

ahmed paşa şişman bir zattı. idamından sonra cesedi ana doğması soyularak cellatlar tarafından bir hamal beygirine çaprazvari atılmış ve götürülüp atmeydanı'na bırakılmıştı. ihtilalci yeniçerilerden birkaç hunhar, fırsatı ganimet bilip, cahil halkın batıl inançlarından istifade ederek “insan yağı mafsal ağrı ve sızılarına devadır” diye ahmed paşa'nın etlerini lokma lokma doğrayarak beşer, onar akçeye satmışlardı. 

büyükşehirde de bu kadar korkunç, tüyler ürpertici devayı satın alarak kollarına, bacaklarına sürüp bağlayabilecek o kadar çok katı yürekli insan çıkmıştı ki, paşanın iri yapılı vücudu hemen bir iskelet halinde kalmıştı; ölümünden ve naaşının bu feci akibetinden sonra kendisine hezarpare (bin parça) lakabı verilmişti.” 

kaynak: reşad ekrem koçu - tarihimizde garip vakalar