Christopher Nolan'ın Yeni Filmi Tenet, Kelime Anlamı Olarak Neyi İfade Ediyor?

Yeni Nolan filminin fragmanıyla birlikte filme olan ilgi de arttı. Özellikle "tenet" kelimesinin anlamı merak konusu. Bakalım.
Christopher Nolan'ın Yeni Filmi Tenet, Kelime Anlamı Olarak Neyi İfade Ediyor?

tenet, kelime olarak prensip (inanç&iman) anlamına geliyor. ve aslında 5 kelimelik latin palindromundan biri, tamamı, sator square (veya rotas square) olarak adlandırılıyor.

Palindrom: Tersten okunuşu da aynı olan cümle, sözcük ve sayılara denilmektedir.


5x5'lik harflerle oluşan 25 kelimenin tamamı sadece 5 sessiz (s, t, r, p, n) ve 3 sesli harfle (a, e, o) oluşturuluyor. bu da bazı nolan hayranlarının arasında memento ile bir bağlantı kurulup kurulmadığının sorgulanmasına neden olmuş.

r o t a s
o p e r a
t e n e t
a r e p o
s a t o r


sator kareleri, her açıdan okunabiliyor, sağdan sola ve soldan sağa da okunabiliyorlar, ters çevrilebiliyorlar, veya yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı okunabiliyorlar.

s a t o r: tohumlayıcı, üretici.
a r e p o: eski yunan sessizlik tanrısı harpocrates'in kod adı.
t e n e t: prensip, devamlılık, sahiplik.
o p e r a: iş, ilgi, hizmet.
r o t a s: dönüye neden olan güç, rotasyon(tork).

(bkz: sator arepo tenet opera rotas)

Peki bu cümlenin anlamı nedir?

sator arepo tenet opera rotas, türkçesi "çiftçi arepo sabanı güçlükle tutar" olan latince bir palindrome. bir yoruma göre çiftçi, yani tohum atan adam, tanrıyı simgeler. "opera" sözcüğü de yapıt(lar) demek. tutma anlamına gelen "tenet" de koruma olarak alınırsa, tanrı kendi yapıtını (yani yarattıklarını) tutar (korur, sakınır) gibi bir anlam ortaya çıkabilir.

Christopher Nolan, 2020'de Çıkaracağı Tenet Filmiyle Bize Ne Anlatacak?