Cinselliğin Genel Olarak Üremeyi Amaçladığı Orta Çağ'ın Seks ve Evlilik Anlayışı

Orta Çağ'da seks ve evlilik kavramlarına olan bakışı kavramanızı sağlayacak detaylı bir yazı.
Cinselliğin Genel Olarak Üremeyi Amaçladığı Orta Çağ'ın Seks ve Evlilik Anlayışı

"orta çağ'da cinselliğe yönelik tutumlar büyük ölçüde kilise tarafından şekillendirilmiştir. sadece eşler arasında izin verilen cinsellik, yalnızca üremeyi amaçlıyordu.

orta çağ kanonistleri ve teologları cinsellik hakkında bolca yorum yapmıştır. kilisenin cinsellik konusundaki katı görüşleri, yazarların cinselliğin daha neşeli ve spontane bir görüntüsünü tasvir ettiği ortaçağ edebiyatıyla tezatlık oluşturuyordu. yine de tarihçilerin orta çağ cinselliği hakkında bildikleri, büyük ölçüde kilisenin normatif çerçevelerinden ve bunların adalet mahkemelerindeki davalara ve anlaşmazlıklara uygulanmasıyla ilgili kaynaklardan kaynaklanmaktadır. kilise'nin cinsellik hakkındaki görüşleri sabit olmayıp zaman içinde değişmiştir: cinsellik daha çok 12. ve 13. yüzyıllarda reformistlerin doğrudan ilgi alanına girmiş ve bu reformistler dindarların uyması gereken geniş kurallar tanımlamıştır.

cinsellik öncelikle üremeyi amaçlıyordu ve sadece evli eşler arasında meşru sayılıyordu

bu geniş etik ilke, okuyucuyu doğru yöne yönlendirmek için yeterli olmalıdır, çünkü sonuçları kendi kendini açıklamaktadır: evlilik dışında seks yok, üreme dışı amaçlarla seks yok.

kilise ancak 10. ve 11. yüzyıllarda evlilik üzerinde münhasır yargı yetkisine sahip olmaya başlamış ve 12. ve 13. yüzyıllarda kanonistler hıristiyan evliliğinin yüzyıllar boyunca sürecek yasal bir tanımını oluşturmuşlardır. o zamandan beri, evliliğin geçerliliği, yasal olarak evlenmelerine izin verildiği sürece, yalnızca damat ve gelinin yeminleri karşılığında özgür rızalarına dayanıyordu.

kilise, eşit derecede bağlayıcı olan iki tür yemin (ya da evliliğe rıza gösterme türü) ayırt etmiştir: bir çiftin gelecekte birbiriyle evlenmeye söz verdiği nişanlılık (evlilik "per verba de futuro") ve şimdiki zamanda yemin teatisi ("per verba de praesenti").

çift cinsel ilişkiye girmediği sürece gelecekte verilen evlilik sözü bozulabilirdi. eğer cinsel ilişkiye girmişlerse, yasal olarak evlenmiş sayılırlardı. birleşme, nişanı artık bozulamayacak yasal olarak geçerli bir evlilik haline getiriyordu. evliliğin bu tanımından dolayı pek çok karışıklık ortaya çıkmış ve kilise mahkemelerinde görülen pek çok dava, ne olduğu konusunda anlaşmazlığa düşen kişilerle ilgiliydi. konuşmuşlar ve zina mı yapmışlardı, yoksa birlikteliklerini tamamlarken evlilik sözü mü vermişlerdi?

papa alexander iii (1159-81) evliliğin geçerliliğini sadece rızaya dayandırdığından, per verba de praesenti evlenen bir çiftin birlikteliği tamamlamak için nikâhı kıymasına gerek yoktu. şimdiki zamanda verilen sözlerin teatisi yeterliydi. ancak, evliliğin ayakta kalabilmesi için birlikteliğin tüketilmemesinin gönüllü olması gerekiyordu. her iki eş de iffet yemini etmişse, yasal olarak evli olmak ve evliliği hiç tamamlamamak mümkündü. "iffetli evlilikler" genellikle meslekten olmayan azizlerin yaşamlarını karakterize eder.

eşlerden birinin cinsel ilişkiye giremeyecek durumda olması halinde evlilik feshedilebilmekteydi. cinsel ilişkiyi (ve dolayısıyla üremeyi) imkânsız kılan fiziksel bir bozukluk olan iktidarsızlık (eril ve dişil) evliliğe engel olarak görülüyor ve bir yargılamadan sonra evliliğin feshedilmesini mümkün kılıyordu. birçok yazar iktidarsızlığın değerlendirilmesinin zor olduğu ve birçok kişinin bunu, rahatsızlıklarının mucizevi bir şekilde iyileştiği yeni bir eş bulmak için bahane olarak kullandığı konusunda uyarıda bulunmuştur. iktidarsızlık nedeniyle evliliğin iptali için mahkemeye yeterli kanıt sunulması (tanıklar özellikle önemliydi) ve eşlerin en az üç yıl boyunca evliliklerini başarısız bir şekilde tamamlamaya çalışmış olmaları gerekiyordu.

nişanlı ve evli çiftler dışında, birbirleriyle cinsel ilişkiye giren kişiler, ağırlığı ve sonuçları belirli koşullara bağlı olan bir zina günahı işlemiş oluyorlardı.

erken orta çağ'da, din adamlarının cinselliğe yönelik tutumları oldukça kısıtlayıcıydı

partnerlerin cinsel ilişkiden kaçınması gereken "iffetli günler" listesi kabaca dini takvimle eşleşiyordu. büyük bayramlarda (doğuş ya da paskalya gibi), altı haftalık büyük perhiz'de ve pazar günleri cinsel ilişkiye izin verilmezdi. çoğu tarihçi bu kurallara gerçekten uyulduğundan şüphe etse de, insanların seks yapması için sadece birkaç gün kalmıştı. 12. yüzyıla gelindiğinde, kanonistler cinselliğe karşı daha müsamahakâr bir tutum sergilemiş, din adamlarının beklentileri ve alışkanlıklarıyla daha uyumlu bir hale gelmişlerdir. din adamları, meslekten olmayan kişileri mümkünse tanrıya adanmış pazar günlerinde cinsel faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyordu; kutsal günlere riayet etmek mutlak bir emir olmaktan ziyade bir kılavuz haline gelmişti. orta çağ boyunca din adamları ve tıp kaynaklarında aynı şekilde yer alan bir görüşe göre, kadının adet kanaması, hamilelik ve emzirme dönemlerinde de cinsel ilişkiden kaçınılması gerekiyordu.

evlilik tamamlandıktan sonra seks "talep üzerine" yapılmalıydı. evlilik borcu kavramı gelenekte yerleşikti: aziz pavlus, karı kocanın birbirlerine hak ettiklerini ödemeleri gerektiğini ve her ikisinin de diğerinin bedeni üzerinde yetkisi olduğunu ileri sürmüştü. bu evlilik borcu anlayışları yüzyıllar boyunca sürdürülmüştür. hem kocalar hem de karılar cinsel ilişki talep etme hakkına sahipti ve bekaret yemini etmiş olmaları ya da talebin yasadışı olması dışında her ikisi de buna uymakla yükümlüydü. ortaçağ evliliği genellikle karı koca arasındaki güç dengesizliği ile karakterize edilirken, birincisi merdivende üstünlüğe sahipken, evlilik borcu her iki eşi de eşit seviyeye getirmiştir. evlilik borcu konusu, ortaçağ insanlarının evlilik içi tecavüzü kavramsallaştırıp kavramsallaştırmadığına dair soruları gündeme getirmektedir. birlikteliklerini tamamlayan eşlerin yasal olarak seks yapmak zorunda oldukları düşünüldüğünde, yasanın gözünde cevap hayırdı. ancak evlilik içi şiddet cezalandırılabiliyor, bu da istismara uğrayan eşlere istismarcıları hakkında şikayette bulunmaları için bazı yasal gerekçeler sağlıyordu.

günah olmaması için, eşler arasındaki cinsel faaliyetlerin çocuk sahibi olma olasılığına açık olması gerekir

dolayısıyla, üremeyi mümkün kılmayan ya da kasıtlı olarak engelleyen uygulamalar, "doğal olmayan" olarak algılanmasa bile günahtı. aynı şekilde, sadece zevk için seks yapmak da günah sayılıyordu; cinsel zevk kendi başına bir sorun değildi, çünkü bunun gebe kalmayı sağladığına inanılıyordu ama cinselliğin amacı üremekti. kefaret kitapları, özellikle de çok kısıtlayıcı olan erken ortaçağ kitapları, zevk için zina, koitus interruptus ve diğer doğum kontrol biçimleri, oral seks anal seks vb. itiraf edenlere verilecek cezaları sıralıyordu.

orta çağ'da seks, erkeklerin kadınlara yaptığı, kadınların da onlara izin verdiği (ya da vermediği) bir şey olarak yorumlanıyordu. latince ve yerel dillerde, cinsel ilişkiyle ilgili fiiller erkekler tarafından gerçekleştirildiğinde etken, kadınlar cümlenin öznesi olduğunda ise edilgen çatıda yer alırdı. eril egemenliği zayıflattığı düşünülen cinsel pratikler (kadının erkeğin üstüne çıkması gibi) hoş karşılanmazdı. böylece kadınlar cinsel eylemde bir tür pasiflikle ilişkilendirilirken, erkekler kapı konumundaydı. yine de, hepsi erkekler tarafından yazılmış olan dinsel, tıbbi ve anlatısal kaynaklarda kadınlar sıklıkla şehvet düşkünü ve aktif olarak cinsel ilişki arayan, bazen de istediklerini elde etmek için büyücülüğe başvuran kişiler olarak tanımlanıyordu.

çiftlerin gerçek mahrem yaşamları hakkında çok az şey bilinmektedir. orta çağ edebiyatı, kilise'nin kısıtlayıcı tutumuyla tezat oluşturan cinselliğe spontane ve genellikle mizahi bir bakış açısı getirmektedir, ancak herhangi bir kaynağın doğruluğunu tespit etmek zordur. orta çağ'da yatak odaları özel yerler değildi: mütevazı evlerde yatak genellikle çocuklar ve diğer akrabalarla paylaşılırken, daha varlıklı evlerde hizmetçiler genellikle efendilerinin odasında uyurdu. ama belki de seks bugün olduğu kadar özel bir eylem değildi. görünüşe göre pek çok seks açık alanda - tarlalarda, arka bahçelerde ve ara sokaklarda, hatta mezarlıklarda ya da - gün ortasında - boş kiliselerde ve boş evlerde gerçekleşiyordu.

kilise'nin bakış açısına göre, seksin günahkârlığı amacı ile telafi ediliyordu: üreme ve insan ırkının genişlemesi. eğer seks zevk veriyorsa, bu, gebe kalma eylemini partnerler için daha keyifli hale getirmek içindi. bedenin zevkleri, her dünyevi zevk gibi, üstesinden gelinmesi gereken bir ayartmaydı. kilise'nin evlilikte cinselliğe bakışı sadece kısıtlayıcı değildi. orta çağ reformistleri cinselliğe oldukça "ayakları yere basan" bir yaklaşım benimsemiş ve onu evlilik dışı ilişkinin merkezi bir unsuru haline getirmişti.

birçok kişi cinsel yakınlığın eşler arasında şefkat ve sevgi yaratmaya katkıda bulunduğunu ve evlilikte şefkatin kilise tarafından başarılı bir evliliğin tanımlayıcı bir bileşeni olarak yorumlandığını savunmuştur."

kaynak