Dışlanınca Beyinde Aktifleşen Bölgenin Fiziksel Acı Sırasındaki Bölgeyle Aynı Olması

Sosyal ilişkilerde yaşadığımız acıyı fiziksel acıya benzetmekte haklıymışız.
Dışlanınca Beyinde Aktifleşen Bölgenin Fiziksel Acı Sırasındaki Bölgeyle Aynı Olması
iStock

dışlanma durumunda beyinde aktif olan bölgeyle, fiziksel acının hissedilmesini sağlayan bölgenin (dacc bölgesi) çok benzer olması ufkunuzu açabilir (eisenberger, lieberman ve williams, 2003).

bir grup tarafından dışlanmayı hemen hemen herkes az veya çok, bir ya da birkaç kez deneyimlemiştir. dışlandığınız zaman kendinizi kırılmış, bitkin ve işe yaramaz hisseder, adeta kısa süreli bir psikolojik çöküş yaşarsınız. dışlanma bir bireyin dört temel ihtiyacını karşılamasını engeller. bu durum bireyde fiziksel tahribatlara dahi sebep olabilir.


bu dört temel ihtiyaç şunlardır;
hayatını kontrol ihtiyacı, hayata anlam kazandırma ihtiyacı (varoluşu anlamlandırmak), bir yere ait olma ve benlik saygısını koruma ihtiyacı.

en çok dışlanmaya maruz kalan gruplar; fiziksel kusurları olan bireyler, eşcinseller ve farklı cinsel yönelimlere sahip bireyler, etnik azınlıklar ya da toplumda kabul görmeyen etnik kökenlere sahip kimselerdir. bu bireyler dönemsel değil hayatları boyunca dışlanmaya maruz kaldıkları için dışlanmanın sebebiyet verdiği hasarları çok büyük ölçüde yaşarlar. dışlanma sonrasında beyinde aktif olan bölgenin fiziksel acıyla aktif olan bölgeyle çok benzer olmasından dolayı bu en çok dışlanmaya maruz kalan bireyler yıllarca fiziksel acı çekmiş insanlarla benzer semptomlar gösterirler.


uzun vadeli dışlanmaya maruz kalan bireyler fiziksel olarak çok fazla acı veren hastalıklar, yıllarca fiziksel işkence görmüş kişiler gibi psikolojik ve fizyolojik olarak yıkıma uğrayıp intihara meyilli bireyler haline gelirler. sanki tedavisi mümkün olmayan bir hastalık ve acıyla mücadele ediyormuş gibi ölüp, acılarını dindirme düşüncesindedirler.

kaynak

Çocuklardaki Kaygı Eğiliminin, Çocukların Nasıl Dışlandığıyla Alakalı Olması