Dünya, Güneş Tarafından Yok Edildikten Sonra Titan'a Sığınabilir miyiz?

Güneş'in, yaklaşık 4.5 milyar yıl sonra süpernova evresinde şişme yaşayacağı ve bu sırada kendisine en yakın üç gezegeni yutacağı (Merkür, Venüs, Dünya) bilinen bir gerçek. Peki homo sapiens, o zamana kadar varlığını sürdürebilirse Dünya'dakine benzer bir ortam barındırma ihtimali olan Titan'a (Satürn uydusu) sığınabilir mi?
Dünya, Güneş Tarafından Yok Edildikten Sonra Titan'a Sığınabilir miyiz?

dünya'da yaşamın bitmesinden yaklaşık 4.5 milyar yıl sonra; satürn'ün uydusu titan'da yaşamın başlama ihtimali, ufkunuzu açabilecek bir gerçek.

dünya'da yaşamın tamamen sona ermesine dair farklı teoriler olsa da; güneşin 1 milyar yıl sonra büyümeye başlayıp dünyadaki tüm okyanusları buharlaştırdığı senaryoyu takip edersek, günümüzden 5.5 milyar yıl sonra titan'daki şartların yaşamı yeniden başlatmaya uygun hale geleceği öngörülüyor.

Titan (temsili).

5.5 milyar yıl sonra güneş kızıl deve dönüşüp merkür, venüs ve muhtemelen dünya'yı yuttuğunda dış gezegenlere ve uydularına daha çok güneş ışığı ve enerjisi ulaşmaya başlayacak. 

Güneş'in şişmesinden sonra oluşması muhtemel görüntü.

mevcut şartlarda buz dağları, metan ve amonyak gibi yaşamın başlangıcı için gereken malzemelere sahip titan; atmosferinin ısınmasıyla dünyada yaşamın başladığı zamanlardakine benzer okyanuslara sahip olacak.


güneşin yaşam döngüsünün son zamanlarında oluşacak bu durum; insanlar dünya dışı gezegenlerde soyunu sürdürebilirse aşağıdaki manzaralara sahip bir okyanusta gezintiye çıkmalarını sağlayabilir.

Güneş'in tahmini yaşam döngüsü.


titan'ın cassini uzay aracından çekilen metan gölleri


huygens uzay aracının zeminde çektiği fotoğraf


huygens'in, titan'ın atmosferine girerken kaydettiği sesler

zeminde kaydettiği radar yankıları


kaynak 1, kaynak 2, kaynak 3

Gölleri ve Irmaklarıyla Güneş Sistemi'nde Dünya'ya En Çok Benzeyen Yer: Titan

Güneş'in Birkaç Milyar Yıl Sonra Aşırı Büyüyerek Dünya'yı Yutacak Olması