Dünya Tersine Doğru Dönseydi Neler Olurdu?

Kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönen Dünya, bir gün doğudan batıya doğru dönseydi neler yaşanırdı?
Dünya Tersine Doğru Dönseydi Neler Olurdu?

dünya'nın ters yöne doğru dönmesi çok farklı atmosferik ve okyanus akıntılarına sahip olacaktır. küresel ortalama sıcaklık hemen hemen aynı kalacak olsa da, ana okyanus akıntıları atlantik'ten pasifik'e geçerek gezegenin iklimini büyük ölçüde değiştirecektir.


afrika ve avrasya'daki çöllerin yaklaşık dörtte biri yok olup yerlerini ormanlık ya da otlak alanlara bırakacak, amazon, kurak ve çorak bir arazi haline gelecek, rus bozkırları ılık bir iklime sahip olacak, kuzeybatı avrupa aşırı sert kışlara maruz kalacak ve arktik buz paketi güneye doğru daha fazla alanı kaplayacaktır.


hayatta kalacak olsak da bugün bildiğimiz bazı coğrafi bölgeleri tanıma şansımız ortadan kalkacaktır.

kaynak: bbc science focus