Dünya Üzerindeki Tüm Paranın Toplam Miktarı Nedir?

Dünyada toplam ne kadar para var, hiç merak ettiniz mi?
Dünya Üzerindeki Tüm Paranın Toplam Miktarı Nedir?

para arzı verileri ülkelerim merkez bankaları tarafından analiz edilir ve yayınlanır. para, farklı birimlerde ve çeşitli şekillerde (sanal ve fiziksel) bulunduğundan, kesin toplam miktarı belirlemek son derece zordur.

para rezervi türleri

tipik olarak, farklı para türleri “m” değeri ile ülkenin merkez bankasının politika formülasyonuna bağlı olarak m0 (en dar) ile m3 (en geniş) arasında değişmektedir.

abd federal rezerv sistemi (fed) üç parasal veri yayınlar:

m0: madeni paralar, banknotlar ve hazine senedi dahil olmak üzere dolaşımdaki tüm fiziksel para birimlerine m0 denir.

m1: m0 para arzındaki tüm para birimlerine ek olarak vadesiz mevduatlarda, seyahat çeklerinde, çekilebilir diğer mevduatlarda ve devredilebilir para çekme emrinde tutulan tüm parayı içerir. temel olarak, m1, hızla nakde çevrilebilen para birimi ve varlıkları içerir.

m2: m1'in tüm unsurlarına ek olarak tasarruf mevduatlarını, yatırım fonlarını, para piyasası menkul kıymetlerini ve diğer vadeli mevduatları içerir. genellikle, bu varlıklar bir değişim aracı olarak kullanılır ve m1 kadar likit değildir.

m3: m2'ye ek olarak büyük mevduat sertifikaları, kurumsal para piyasası fonları ve kısa vadeli geri alım anlaşmalarıdır. bu varlıklar, para arzının diğer unsurlarından çok daha az likittir.

federal rezerv sistemi, m3'ü 2006'dan beri izlememektedir. çünkü ekonomik faaliyetle ilgili tüm değerli bilgiler m2 içerisinde zaten mevcuttur.


peki dışarıda ne kadar para var? 

(tüm para birimlerini dolara çevrilmiştir.)

31 mart 2021 itibarıyla:

federal rezerv banknotları, madeni paralar ve artık dolaşımda olmayan paralar da dahil olmak üzere dolaşımda yaklaşık 2.1 trilyon abd doları vardı.

m0: tüm fiziksel para (banknotlar ve madeni paralar) ve tasarruf ile çek hesaplarına yatırılan paraların toplamı yaklaşık 40 trilyon dolar dolarıdır.

m1: 90.4 trilyon doların üzerindedir.

m2: 1.3 katrilyon doları aşmaktadır.

sadece borsalara yatırılmış olan para 95 trilyon dolardır.

dolaşımdaki tüm kripto para birimlerinin değeri (2 trilyon dolar üzerinde) ve ticari gayrimenkul yatırımlarının değeri (30 trilyon dolar) de dünyadaki toplam paranın küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. örneğin; bitcoin, dünyadaki paranın %1'inden daha azını oluşturmaktadır.

forbes, 2021 dünya milyarderleri listesinde toplam net serveti 13.1 trilyon dolar olan 2.755 milyardere yer vermiştir. dünyada en çok paraya sahip olan 26 milyarderin serveti, en yoksul 3.8 milyar insanın servetine eşittir.

kaynak