Dünyanın En Büyük Elmaslarından Kaşıkçı Elması Osmanlı Hazinesine Nasıl Geldi?

Çevresinde çift sıra halinde 49 adet küçük elmas bulunan, 86 karatlık, 17,2 gram olan Kaşıkçı Elması, Topkapı Sarayı'nın en gözde parçalarından biri.
Dünyanın En Büyük Elmaslarından Kaşıkçı Elması Osmanlı Hazinesine Nasıl Geldi?

türk hazinesinde kaşıkçı elması diye bilinen kıymetli taşın hikâyesini, 18. yüzyıl tarihçilerinden raşid, şöylece naklediyor:

1669 yılında istanbul'da eğrikapı çöplüğünde dolaşan baldırı çıplak takımından bir adam bir yuvarlak taş bulur. bir yaymacı kaşıkçıya giderek üç tahta kaşığa değişir. kaşıkçı götürür, bu taşı bir kuyumcuya on akçeye satar. kuyumcu taşı arkadaşlarından birine gösterir; kıymetli bir elmas olduğu anlaşılınca beriki sus payı ister. aralarında kavga çıkar... 


mesele kuyumcubaşıya akseder. kuyumcubaşı, kavgacıların eline birer kese akçe vererek taşı alır. fakat bu sefer de vakayı sadrazam köprülüzade fazıl ahmed paşa duyar, taşı kendisi için satın almaya hazırlanırken mesele padişaha akseder. 

iv. mehmed, bir hatt-i humayunla elmas saray-ı humayuna getirtir ve saray elmastıraşına verilir. eğrikapı çöplüğünde bulunan taş işlenince meydana 86 karatlık nadide bir elmas çıkar. kuyumcubaşıya kapıcıbaşılık rütbesiyle bir kese bahşiş ihsan olunur. kaşıkçı elması’nın eğrikapı çöplüğüne nasıl düştüğü tarihin bir sırrı olarak kalmıştır.

kaynakreşad ekrem koçu