Efsanevi Yapı Eyfel Kulesi Üzerine Adı Yazılmış Meşhur 72 Bilim İnsanı

1. ve 2. kat arasında yer alan ve kuleyi çepeçevre saran kuşak üzerinde 72 bilim insanının ismi insanlık tarihine yaptığı katkıyı onurlandırmak için yazılmış. Bunları merak edenler için Sözlük yazarı "red baron", meslekleriyle birlikte bu isimleri bir bir yazmış.
Efsanevi Yapı Eyfel Kulesi Üzerine Adı Yazılmış Meşhur 72 Bilim İnsanı
iStock


eyfel kulesinde yer alan bu (soy)isimler kulenin yükseldiği ayakların hemen üstünde, 1. ve 2. katlar arasında yer alan ve kuleyi çepeçevre saran kuşak üzerinde yer alır.

inşa aşamasında metal kabartma olarak yazılmış olan bu isimler, kuleyi çevreler ve dört yönden de görülmekte olup, dünya biliminde iz bırakmış ünlü fransız bilim adamları, mühendisleri ve doğa bilimcilerine aittir.

listede yer alanlardan birkaçı politika ile de uğraşmış olsa bile bu listede yer almalarının nedeni politika ile uğraşmış olmaları değil, sanat, mühendislik ve bilim tarihine yaptıkları katkılardır.

1. seguin (marc seguin, mekanikçi)
2. lalande (joseph jérôme lefrançais de lalande, astronom)
3. tresca (mühendis ve mekanikçi)
4. poncelet (jean-victor poncelet, geometri)
5. bresse (matematikçi)
6. lagrange (joseph louis lagrange, matematikçi)
7. belanger (matematikçi)
8. cuvier (baron georges leopold chretien frédéric dagobert cuvier, doğa bilimci)
9. laplace (pierre-simon laplace, mathematikçi ve astronom)
10. dulong (pierre louis dulong, fizik ve kimyacı)
11. chasles (michel chasles, geometri)
12. lavoisier (antoine lavoisier, kimyacı)
13. ampere (andré-marie ampère, matematikçi ve fizikçi)
14. chevreul (michel eugène chevreul, kimyacı)
15. flachat (jean-claude flachat, mühendis)
16. navier (claude navier, matematikçi)
17. legendre (adrien-marie legendre, geometri)
18. chaptal (jean-antoine chaptal, tarım uzmanı ve kimyacı)
19. jamin (jules célestin jamin, fizikçi)
20. gay-lussac (joseph louis gay-lussac, kimyacı)
21. fizeau (hippolyte fizeau, fizikçi)
22. schneider (jacques schneider, endüstri)
23. le chatelier (henri louis le chatelier, kimyacı)
24. berthier (pierre berthier, mineralojist)
25. barral (jean-augustin barral, tarımcı, kimyacı, fizikçi)
26. de dion (albert de dion, mühendis)
27. goüin (ernest goüin, mühendis and endüstrici)
28. jousselin (mühendis)
29. broca (paul pierre broca, fizikçi ve antropolojist)
30. becquerel (antoine henri becquerel, fizikçi)
31. coriolis (gaspard-gustave coriolis, mühendis ve bilim adamı)
32. cail (jean-françois cail, endüstrici)
33. triger (mühendis)
34. giffard (henri giffard, mühendis)
35. perrier (coğrafyacı ve matematikçi)
36. sturm (jacques charles françois sturm, matematikçi)
37. cauchy (augustin louis cauchy, matematikci)
38. belgrand (eugene belgrand, mühendis)
39. regnault (henri victor regnault, kimyacı ve fizikçi)
40. fresnel (augustin-jean fresnel, fizikçi)
41. de prony (gaspard de prony, mühendis)
42. vicat (louis vicat, mühendis)
43. ebelmen (jean-jacques ebelmen, kimyacı)
44. coulomb (charles-augustin de coulomb, fizikçi)
45. poinsot (louis poinsot, matematikçi)
46. foucault (léon foucault, fizikçi)
47. delaunay (charles-eugène delaunay, astronom)
48. morin (morin de villefranche, matematikçi ve fizikçi)
49. haüy (rené-just haüy, mineralojist)
50. combes (émile combes, mühendis ve metalurjist)
51. thénard (louis jacques thénard, kimyacı)
52. françois arago (dominique françois jean arago, astronom ve fizikçi)
53. poisson (simeon poisson, mathematikçi ve fizikçi)
54. monge (gaspard monge, geometri)
55. petiet (mühendis)
56. daguerre (louis daguerre, sanatçı ve kimyacı)
57. wurtz (charles-adolphe wurtz, kimyacı)
58. le verrier (urbain le verrier, astronom)
59. perdonnet (albert auguste perdonnet, mühendis)
60. delambre (jean baptiste joseph delambre, astronom)
61. malus (etienne-louis malus, fizikçi)
62. breguet (abraham louis breguet, mekanikçi ve mucit)
63. polonceau (antoine-rémi polonceau, mühendis)
64. dumas (jean baptiste andré dumas, kimyacı)
65. clapeyron (émile clapeyron, mühendis)
66. borda (jean-charles de borda, matematikçi)
67. fourier (jean baptiste joseph fourier, matematikçi)
68. bichat (marie françois xavier bichat, anatomist ve fizyolojist)
69. sauvage (jean-pierre sauvage, mekanikçi)
70. pelouze (théophile-jules pelouze, kimyacı)
71. carnot (nicolas léonard sadi carnot, matematikçi)
72. lamé (gabriel lamé, geometri)

Rutin Hayatını Geride Bırakıp Yogayla Yeniliğin Peşinde Koşan Birinin İmrendiren Hikayesi