Eksi (-) ile Eksinin Çarpımının Sonucu Neden Artı (+) Olur?

İki negatif (-) sayının çarpımının sonucu neden pozitif (+) olur? Basitçe açıklamaya çalışalım.
Eksi (-) ile Eksinin Çarpımının Sonucu Neden Artı (+) Olur?

öncelikle "-" ve "+", sayıların sayı doğrusu üzerinde bulunduğu yönü belirtir. sayı doğrusunun tam orta noktası olan 0'ı baz alırsak "+" sayılar 0'ın sağında, "-" sayılar ise solunda yer alır. sayı doğrusu 2 boyutlu bir çizgiden ibaret olduğu için sağ ve sol haricinde başka bir yönü de yoktur. burada bahsettiğim sağ, pozitif yönü; sol ise negatif yönü temsil etmekte.

çarpma işlemi aslında toplama işleminin kısaltılmış şeklidir. 3 x 4 dediğimiz zaman bu 3+3+3+3 veya 4+4+4'tür. yani bir sayının kendisi ile kaç defa toplanacağını ifade eder çarpma işlemi.

dönelim tekrar sayı doğrusuna. 3 x 4 işleminin sonucu bize sayı doğrusunda bulunduğumuz konumdan kaç birimlik mesafe alacağımızı söyler. sonucumuz "+" ise pozitif yöne doğru, "-" ise negatif yöne doğru mesafe alırız.

şimdi (-3) x 4 işlemine gelelim. 

-3 yani negatif doğru 3 birim. bu işlemi 4 defa tekrarlar ise sola doğru 12 birim ilerlemişiz demektir. yani sonucumuz -12.

(-3) x (-4) işlemine yani problemimizin ana kaynağına gelelim.

"-" ve "+"lar yön belirtir demiştik. her iki sayımız da "-" olduğu için ilerleyeceğimiz yön şu şekilde olacaktır: negatifin negatif yönüne doğru. somutlaştıracak olursak eğer, yüzünüz batıya doğru olacak şekilde beklediğinizi düşünün. biri size diyor ki: "tam ters yönde 4 adım ilerle." sonuç ne olacak? doğuya doğru 4 adımlık bir mesafe almış olacaksınız.

(-3) x (-4) işleminde de 3, negatif yöne doğru bakıyor. 4 diyor ki: "arkadaş, ben de negatifim, o yüzden ters yöne doğru ilerle." ve bu işlemi 4 defa tekrarladığımızda kendimizi pozitif yöne doğru 12 birimlik mesafe almış olarak buluyoruz. yani sonucumuz +12 olmuş oluyor.